Ενεργειακή Τεχνική – Κατασκευαστική

Enefsys Ενεργειακή Τεχνική

Η enefsys δραστηριοποιείται στον χώρο των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, της ενεργειακής αναβάθμισης και διαχείρισης ενέργειας στον κτιριακό τομέα, καθώς και στον σχεδιασμό σύγχρονων ενεργειακών κατοικιών.