Ενεργειακή τεχνική εταιρία, ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, ενεργειακή αναβάθμιση

Enefsys Ενεργειακή Τεχνική

Η απελευθέρωση της αγοράς ενέργειας, όπως απαιτείται από τις διεθνείς δεσμεύσεις της χώρας σε συνδυασμό με την σταδιακή ανεξαρτητοποίηση της χώρας από τον λιγνίτη λόγω των διαρκών περιβαλλοντικών επιταγών, έχει ήδη σημάνει τη σταδιακή αύξηση του ενεργειακού κόστους. Το Εθνικό Σχέδιο Δράσης 20-20-20 περιλαμβάνει μέτρα για την μείωση της κατανάλωσης ενέργειας και διείσδυση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στο ενεργειακό ισοζύγιο της χώρας σε ποσοστό 20% έως το 2020.

 

Η enefsys δραστηριοποιείται στον χώρο της ενέργειας ως πάροχος ενεεργειακών υπηρεσιών, στον χώρο των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και στην κατασκευή.  Η εταιρία σχεδιάζει και υλοποιεί έργα ενεργειακής αναβάθμισης στον κτιριακό τομέα, σχεδιάζει, υλοποιεί και παρακολουθεί έργα παραγωγής ενέργειας με φωτοβολταικά, λειτουργεί ως ενεργειακός σύμβουλος, και κατασκευάζει κτίρια χαμηλής ενεργειακής κατανάλωσης (ΝΖΕΒ).  H enefsys παρέχει ολοκληρωμένες λύσεις και επενδυτικά σχέδια για μικρά και μεγάλα έργα ενεργειακής αναβάθμισης.  Τα παραπάνω είναι μια σύνθετη διαδικασία που απαιτεί εξειδικευμένους μηχανικούς, αναλυτές και τεχνικούς του χώρου και περιλαμβάνει την τεχνική μελέτη, την οικονομοτεχνική ανάλυση, την εκπόνηση σχεδίου χρηματοδότησης, την εγκατάσταση του συστήματος και την διαχείριση του.

  • Net Metering - Go Solar
  • Προτάσεις για Επιχειρήσεις
  • Enefsys - Save your energy