Επαγγελματικός Τομέας Εξοικονόμηση Ενέργειας - Εταιρία Ενεργειακών Υπηρεσιών

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ

 

 

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ - ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

 

 

Η ενέργεια στον τριτογενή τομέα (Ξενοδοχεία, Κτίρια Γραφείων, Καταστήματα, Νοσοκομεία, Σχολεία, Αθλητικά Κέντρα, Άλλα) αποτελεί σημαντικό μέρος του λειτουργικού κόστους αυτού του τύπου των επιχειρήσεων.  Το διαρκώς αυξανόμενο κόστος για ηλεκτρισμό, θέρμανση, ψύξη, αερισμό και Ζεστό Νερό Χρήσης μπορεί να ελεγχθεί και να συμβάλει στην μείωση του λειτουργικού κόστους, με τον κατάλληλο ενεργειακό σχεδιασμό, που απαιτεί μελέτη της υφιστάμενης κατάστασης, κατάρτισης ενός σχεδίου δράσης και επιλογή των βέλτιστων τεχνολογικών και οικονομικών λύσεων. Βασικό κριτήριο επιλογής των λύσεων είναι η άμεση εφαρμοσιμότητα τους με ιδιαίτερη βαρύτητα στο κόστος επένδυσης και την αναμενόμενη ετήσια εξοικονόμηση και αποτελούνται από Οριζόντια μέτρα (Συλλογή ενεργειακών στοιχείων και προβλέψεων) και Εξειδικευμένα μέτρα ανά επιχείρηση.

 

 

ΔΕΙΤΕ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ 50 ΚΛΙΝΩΝ

 

 

 

 

Για τις δυνατότητες ένταξης σε προγράμματα επιδότησης καλέστε στο 210 9637395.

 

 

 

 

 

 

 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Η enefsys εξειδικεύεται στην παροχή των παρακάτω καθετοποιημένων υπηρεσιών και έργων σε επαγγελματικά κτίρια και επιχειρήσεις.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Συστήματα ενεργειακής διαχείρισης
Υπηρεσίες ενεργειακού συμβούλου
 
 
 
 
 
Ένταξη στον Αναπτυξιακό Νόμο
Κτιρία σχεδόν μηδενικής κατανάλωσης
 
 
 
 
 
 
Επίσης...
 

Οι άρτιες και ενεργειακά βιώσιμες επαγγελματικές εγκαταστάσεις αποτελούν ένα σύνθετο τεχνικό έργο, για την σωστή εκτέλεση του οποίου απαιτείται τεχνογνωσία, συνέπεια και επαγγελματισμός.

Η κατανόηση των αναγκών των χώρων και των επιθυμιών των χρηστών αποτελεί βασική προϋπόθεση για ένα επιτυχές αποτέλεσμα που σε συνδυασμό με την ευγένεια και την καθαριότητα των συνεργείων, διευκολύνουν την ομαλή εξέλιξη και ολοκλήρωση του έργου, χωρίς να υπάρχουν προβλήματα διατάραξης της συνεχούς λειτουργίας και παροχής υπηρεσιών από την επιχείρηση στους πελάτες της.

 

Η γκάμα των εργασιών είναι πολύ μεγάλη και δίνεται μεγάλη προσοχή στην επιλογή του εξοπλισμού, των υλικών, καθώς και των συνεργείων. Όλα τα υλικά που χρησιμοποιούνται προέρχονται από αναγνωρισμένους και πιστοποιημένους φορείς, ενώ οι συνεργάτες μας επιλέγονται βάσει της εμπειρίας και της τεχνογνωσίας τους. Την μελέτη και επίβλεψη του έργου αναλαμβάνουν μηχανικοί, άρτια εκπαιδευμένοι και έμπειροι στον χώρο.

Η enefsys αναλαμβάνει όλες τις εργασίες που αφορούν σε μια ριζική ή μερική ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίων, αλλά και στην εξαρχής κατασκευή νέων.