Αυτοπαραγωγή Net Metering

ΑΥΤΟΠΑΡΑΓΩΓΗ - NET METERING

 

Αποκτήστε τον έλεγχο της ενέργειας που καταναλώνετε, μειώνοντας δραστικά τον λογαριασμό του ηλεκτρικού ρεύματος. Ο νόμος για την παραγωγή - αυτοκατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας και η εφαρμογή του που είναι γνωστή ως ενεργειακός συμψηφισμός (net metering) που είναι πλέον σε ισχύ σας δίνει την δυνατότητα να παράγετε και να καταναλώνετε το δικό σας ηλεκτρικό ρεύμα.

 

 

 

    

 

Μεσαία Κατοικία - Ετήσια Κατανάλωση Ηλεκτρικού 4.000 KWh

 

  

Μεγάλη Κατοικία - Ετήσια Κατανάλωση Ηλεκτρικού 8.000 KWh

 

 

 

Δείτε πως, εγκαθιστώντας ένα φωτοβολταικό σύστημα σε  συνδυασμό  με μια αντλία Θερμότητας, μπορείτε να έχετε δωρεάν θέρμανση, ψύξη και ζεστό νερό σε μια Μεσαία Κατοικία

 

Δείτε πως, εγκαθιστώντας ένα φωτοβολταικό σύστημα σε  συνδυασμό  με μια αντλία Θερμότητας, μπορείτε να έχετε δωρεάν θέρμανση, ψύξη και ζεστό νερό σε μια Μεγάλη Κατοικία

 

 

Ενεργειακός Συμψηφισμός Μεγάλων Καταναλώσεων

 

Ενεργειακός Συμψηφισμός και Μεγάλη Παραγωγή ΖΝΧ

 

 

 


Σας παρέχουμε:

  • Μελέτη των ενεργειακών σας καταναλώσεων και την κατανομή τους.
  • Διαστασιολόγηση του κατάλληλου φωτοβολταϊκού συστήματος ανάλογα με τις ανάγκες του χρήστη.
  • Σχεδιασμός της εγκατάστασης στα μέτρα του διαθέσιμου χώρου.
  • Προμήθεια και εγκατάσταση του συστήματος.

** Το προφίλ κατανάλωσης, ο σωστός υπολογισμός της ετερροχρονισμένης και απορροφώμενης ενέργειας, ο τρόπος υπολογισμού του συμψηφισμού, η προκύπτουσα περίσσεια ενέργεια και το μέγεθος του συστήματος, απαιτούν εξειδεκευμένες γνώσεις επί του αντικειμένου, και η επιλογή του μελετητή - εγκαταστάτη πρέπει να γίνεται με προσοχή. 


 

 

Διαβάστε Περισσότερα για την Αυτοπαραγωγή

 

Τι είναι η αυτοπαραγωγή (netmetering)

Αυτοπαραγωγή είναι η δυνατότητα, η ηλεκτρική ενέργεια η οποία παράγεται από ένα φωτοβολταΐκό σύστημα να ιδιοκαταναλώνεται, και ο καταναλωτής να χρεώνεται μόνο για την ενέργεια που απορροφά από το δίκτυο.  Ο συμψηφισμός δηλαδή της παραγόμενης με την καταναλισκόμενη ενέργεια ονομάζεται ενεργειακός συμψηφισμός ή net metering.

 

Πως λειτουργεί ο ενεργειακός συμψηφισμός

Δυο αμφίδρομοι μετρητές καταγράφουν την κατανάλωση και την παραγωγή.  Η παραγόμενη ενέργεια καταναλώνεται επί τόπου και όταν η παραγωγή υπολείπεται της κατανάλωσης, η υπολειπόμενη ενέργεια απορροφάται από το δίκτυο και χρεώνεται στον καταναλωτή.  Όταν η παραγωγή είναι μεγαλύτερη της κατανάλωσης, η πλεονάζουσα ενέργεια αντί να αποθηκεύεται σε ακριβές μπαταρίες, καταγράφεται και διοχετεύεται στο δίκτυο για να χρησιμοποιηθεί όταν η παραγωγή υπολείπεται της κατανάλωσης. Η παραπάνω διαδικασία, δηλαδή ο καταλογισμός πιστωτικών και χρεωστικών κιλοβατωρών, γίνεται ανά κύκλο καταμέτρησης, οι πλεονάζουσες κιλοβατώρες μεταφέρονται από τον ένα κύκλο καταμέτρησης στον επόμενο και ισχύει για ένα έτος.  Στο τέλος του δωδεκαμήνου γίνεται η εκκαθάριση (ετήσιο ισοζύγιο εισερχόμενης και εξερχόμενης ενέργειας) και εάν υπάρχει πλεόνασμα, αυτό χάνεται για τον παραγωγό.

 

ΧΡΕΙΑΖΕΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ;