Αυτόνομα Φωτοβολταϊκά Συστήματα

ΑΥΤΟΝΟΜΑ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΑ

Διαδικασία εγκατάστασης ενός αυτόνομου φωτοβολταικού.

Για να προχωρήσετε στην εγκατάσταση αυτόνομου συστήματος χρειάζεται να κατεβάσετε και να συμπληρώσετε το αρχείο καταγραφής των ενεργειακών καταναλώσεων του χώρου σας και να μας το στείλετε για αξιολόγηση. Εμείς θα μελετήσουμε και θα καταγράψουμε το ενεργειακό σας αποτύπωμα – προφίλ βάσει του οποίου θα διαστασιολογηθεί το σύστημά σας. Θα ακολουθήσει η οικονομική ανάλυση και το οικονομικά οφέλη που προκύπτουν από το σύστημα, και εφόσον συμφωνηθούν οι τελικές προδιαγραφές, ακολουθεί η εγκατάσταση του συστήματος.

 

  

 

Έτοιμα πακέτα Αυτόνομων Φωτοβολταικών.

Ακολουθούν κάποια παραδείγματα αυτόνομων συστημάτων για διάφορες καταναλώσεις, από πολύ χαμηλές έως πολύ μεγάλες.

 

 

ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ: 6000 KWhrs


Ονομαστική ισχύς Φ/Β συστήματος: 3,75 kWp

Εξοπλισμός: 15 πλαίσια 250 watt, ρυθμιστής φόρτισης victron bluesolar charge controller MPPT 150/70, inverter victron 48/5000,

8 συσσωρευτές 540 Ah / 6 V

Ενδεικτικό κόστος (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ): 10.860,00 €

*Τα κόστη που αναφέρονται δεν περιλαμβάνουν έξοδα μεταφοράς του εξοπλισμού, κόστη καλωδίων και πινάκων, καθώς και εργασίες εγκατάστασης.

 

 

ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ: 4000 KWhrs


Ονομαστική ισχύς Φ/Β συστήματος: 2,25 kWp

Εξοπλισμός: 9 πλαίσια 250 watt, ρυθμιστής φόρτισης victron bluesolar charge controller MPPT 150/70, inverter victron 48/5000,

8 συσσωρευτές 342 Ah / 6 V

Ενδεικτικό κόστος (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ): 7.410,00 €

*Τα κόστη που αναφέρονται δεν περιλαμβάνουν έξοδα μεταφοράς του εξοπλισμού, κόστη καλωδίων και πινάκων, καθώς και εργασίες εγκατάστασης.

 

 

ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ: 2000 KWhrs


Ονομαστική ισχύς Φ/Β συστήματος: 1,50 kWp

Εξοπλισμός: 6 πλαίσια 250 watt, ρυθμιστής φόρτισης victron bluesolar charge controller MPPT 150/70, inverter victron 24/3000,

4 συσσωρευτές 144 Ah / 12 V

Ενδεικτικό κόστος (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ): 5.360,00 €

*Τα κόστη που αναφέρονται δεν περιλαμβάνουν έξοδα μεταφοράς του εξοπλισμού, κόστη καλωδίων και πινάκων, καθώς και εργασίες εγκατάστασης.

 

 

 

ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ: 1000 KWhrs


Ονομαστική ισχύς Φ/Β συστήματος: 0,69 kWp

Εξοπλισμός: 3 πλαίσια 230 watt, ρυθμιστής φόρτισης victron bluesolar charge controller MPPT 150/70, inverter victron 12/180,

2 συσσωρευτές 300 Ah / 6 V

Ενδεικτικό κόστος (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ): 2.090,00 €

*Τα κόστη που αναφέρονται δεν περιλαμβάνουν έξοδα μεταφοράς του εξοπλισμού, κόστη καλωδίων και πινάκων, καθώς και εργασίες εγκατάστασης.

 

Παρεχόμενες υπηρεσίες:

  • Μελέτη ενεργειακών καταναλώσεων του χώρου
  • Προμελέτη και οικονομοτεχνική ανάλυση του έργου
  • Σχεδιασμός και ενεργειακή μελέτη με βάση τα Διεθνή πρότυπα
  • Προμήθεια πιστοποιημένου υλικού από τους κορυφαίους οίκους παγκοσμίως
  • Κατασκευή του έργου από έμπειρους τεχνικούς του χώρου
  • Συντήρηση του έργου με στόχο τη μέγιστη απόδοση της επένδυση

 

Τι είναι το αυτόνομο φωτοβολταϊκό σύστημα.

Αυτόνομο Φωτοβολταϊκό σύστημα είναι το σύστημα, η παραγωγή του οποίου δεν διοχετεύεται στο δίκτυο της ΔΕΗ και ως εκ τούτου δεν υπάρχει καμία οικονομική δοσοληψία με τον πάροχο. Η παραγόμενη ενέργεια αποθηκεύεται σε μπαταρίες, μέσω των οποίων τροφοδοτούνται οι ανάγκες ηλεκτρικής ενέργειας.

 

Τα αυτόνομα φωτοβολταϊκά συστήματα ενδείκνυνται για εγκατάσταση σε απομακρυσμένες περιοχές που δεν είναι συνδεδεμένες στο δίκτυο της ΔΕΗ ή είναι εκτός σχεδίου, αλλά και σε περιπτώσεις που η διασύνδεση με την ΔΕΗ κρίνεται οικονομικά ασύμφορη.

 

Αναλόγως της χρήσης του χώρου (μόνιμη ή εξοχική κατοικία, επαγγελματικό κτίριο) μπορούν να καλύψουν πλήρως τις καταναλώσεις του ή να χρειαστεί να συνδυαστούν με εφεδρικό ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος, ώστε να παρέχουν ενεργειακή αυτονομία. Επίσης, δεν αποκλείεται και η συλλειτουργία τους με το δίκτυο της ΔΕΗ προς μείωση του κόστους της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας. 

 

Τα αυτόνομα φωτοβολταϊκά συστήματα αποτελούνται από:   

  • Φωτοβολταϊκά πλαίσια, τα οποία απορροφούν την ηλιακή ενέργεια και την μετατρέπουν σε ηλεκτρική.
  • Συσσωρευτές, οι οποίοι αποθηκεύουν την παραγόμενη ηλεκτρική ενέργεια.
  • Inverter – Αντιστροφέα ισχύος, ο οποίος μετατρέπει το παραγόμενο συνεχές ηλεκτρικό ρεύμα σε εναλλασσόμενο που καταναλώνεται από τις ηλεκτρικές συσκευές.
  • Ρυθμιστή φόρτισης, που ρυθμίζει την τάση και την συχνότητα λειτουργίας του συστήματος.