Επιτήρηση Συντήρηση Φωτοβολταϊκές Εγκαταστάσεις

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΩΝ

Επιτήρηση και Συντήρηση Φωτοβολταικού Σταθμού.

Η απόδοση της επένδυσης σας σε ένα Φωτοβολταϊκό σταθμό εξαρτάται από μια σειρά από παράγοντες. Ο αρχικός σχεδιασμός του συστήματος, η επιλογή του βασικού εξοπλισμού η επιτήρηση και η συντήρηση του είναι οι βασικότεροι παράγοντες για την εύρυθμη λειτουργία του, τη μεγιστοποίηση της απόδοσης του για την διασφάλιση της επένδυσης σας.  Η Enefsys έχει την τεχνογνωσία να εξασφαλίσει την απόδοση της επένδυσης σας με το πακέτο συντήρησης enefsys 1 plus.

 

 

Δείτε εδώ αναλυτικά το πακέτο συντήρησης enefsys 1 plus.

 

 

ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΣΥΝΑΨΕΤΕ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ Φ/Β ΣΑΣ ΣΤΑΘΜΟ;

 •  Άμεση διάγνωση βλαβών και άμεση αποκατάσταση λειτουργίας του Φ/Β σταθμού.
 • Αποφυγή ατυχημάτων.
 • Ελαχιστοποίηση απώλειας παραγωγής και απώλειας κερδών.
 • Μείωση πιθανότητας εμφάνισης μελλοντικών βλαβών και μείωση κόστους αποκατάστασης τους.
 • Επιβράδυνση της φυσιολογικής γήρανσης του εξοπλισμού.
 • Τήρηση των όρων που διέπουν τις εγγυήσεις και την ασφαλιστική κάλυψη του Φ/Β σταθμού.
 • Σύνταξη και διατήρηση αρχείου παραγωγικών δεδομένων,  ανάλυση ιστορικού συντηρήσεων  και εξαγωγή συμπερασμάτων για την μελλοντική λειτουργία του σταθμού.
 • Σύνταξη τεχνικής έκθεσης για την λειτουργία του σταθμού και του ιστορικού της συντήρησης του για την διεκδίκηση ασφαλιστικών αποζημιώσεων και αντικατάσταση εξοπλισμού εντός εγγύησης.
 • Απαλλαγή του επενδυτή από την ενασχόληση του με την λειτουργία του σταθμού. 

 

ΔΕΙΤΕ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΟ ΠΑΚΕΤΟ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ.

 

I. Επιτήρηση Φωτοβολταικού Σταθμού

Η enefsys ενεργειακή έχει αναπτύξει συστήματα απομακρυσμένης παρακολούθησης του πάρκου μέσω συστημάτων τηλεμετρίας εξασφαλίζοντας την ορθή λειτουργία του σταθμού, παρεμβαίνοντας άμεσα όταν παρουσιάζονται σφάλματα που είτε αφορούν την αντικατάσταση μικρουλικών ή αφορούν την αντικατάσταση εξοπλισμού για την διασφάλιση της αδιάλειπτης λειτουργίας.

Σε καθημερινή βάση παρακολουθούνται και καταγράφονται μια σειρά από δεδομένα των αντιστροφέων και των φωτοβολταικών στοιχειοσειρών τα οποία σε σύγκριση με τα θεωρητικά δεδομένα της εγκατάστασης δίνουν στοιχεία για την ορθή λειτουργία του σταθμού.

Σε περίπτωση που ο φωτοβολταικός σταθμός διαθέτει σταθμό συλλογής μετεωρολογικών δεδομένων όπως θερμοκρασία περιβάλλοντος, ταχύτητα ανέμου, ηλιακή ακτινοβολία, θερμοκρασία κυψέλης – τα δεδομένα αυτά αναλύονται και συγκρίνονται με τις μετεωρολογικές συνθήκες που επικρατούν στη περιοχή με στόχο την διάγνωση και την πρόληψη σφαλμάτων.

 

II. Συντήρηση Φωτοβολταικού Σταθμού

Η συντήρηση ενός φωτοβολταικού σταθμού περιλαμβάνει:

 • Καταγραφή της κατάστασης του φ/β σταθμού και περιγραφή των εργασιών συντήρησης (Ετήσια).
 • Καταγραφή υλικών που χρησιμοποιήθηκαν εντός ή εκτός εγγύησης.
 • Σύνταξη τεχνικής έκθεσης σχετικά με την λειτουργία του φ/β σταθμού - παρατηρήσεις για την κατάσταση του εξοπλισμού και ανάγκες προληπτικής συντήρησης.
 • Υποβολή προτάσεων βελτιστοποίησης της λειτουργίας του φ/β σταθμού

 

ΙΙΙ.  Επεμβατική Συντήρηση

Σε περίπτωση βλάβης παρεμβαίνουμε και αποκαθιστούμε τη βλάβη εντός 48 ωρών.  Διαβάστε περισσότερα στο enefsys 1 plus.