Διασυνδεδεμένα Φωτοβολταϊκά Συστήματα

ΔΙΑΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΑ

Η enefsys δραστηριοποιείται στον τομέα των φωτοβολταικών συστημάτων προσφέροντας ολοκληρωμένα επενδυτικά σχέδια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας για μικρά και μεγάλα έργα. Ένα ολοκληρωμένο επενδυτικό σχέδιο είναι μια σύνθετη διαδικασία, απαιτεί εξειδικευμένους μηχανικούς, αναλυτές και τεχνικούς του χώρου, και περιλαμβάνει την επισκόπηση του χώρου εγκατάστασης, την τεχνική μελέτη , την οικονομοτεχνική ανάλυση, την εκπόνηση σχεδίου χρηματοδότησης σε συνεργασία με το πιστωτικό σύστημα, την εγκατάσταση του συστήματος και την διαχείριση. Έτσι ελαχιστοποιείται το ρίσκο της  επένδυσης και εξασφαλίζεται η μακροχρόνια απόδοση του έργου.

 

 

Παρεχόμενες Υπηρεσίες:

  • Προμελέτη και οικονομικοτεχνική ανάλυση του έργου
  • Προετοιμασία φακέλου χρηματοδότησης
  • Σχεδιασμός και ενεργειακή μελέτη με βάση τα Διεθνή πρότυπα
  • Προμήθεια πιστοποιημένου υλικού από τους κορυφαίους οίκους παγκοσμίως
  • Κατασκευή του έργου από έμπειρους τεχνικούς το χώρου
  • Σύνδεση του έργου με τη ΔΕΗ
  • Συντήρηση του έργου με στόχο τη μέγιστη απόδοση της επένδυσης

 

Η enefsys είναι πιστοποιημένη κατά ISO 9001 από την DQS.