Τεχνική Εταιρία Ενέργεια Αναβάθμιση

Η ΕΤΑΙΡΙΑ

Ο Ενεργειακός Τομέας

 

Η ενέργεια είναι καθοριστικός παράγοντας για την επιβίωση και διαμόρφωση των συνθηκών της ζωής του ανθρώπου. Η επικείμενη απελευθέρωση της αγοράς ενέργειας όπως απαιτείται από τις διεθνείς δεσμεύσεις της χώρας σε συνδυασμό με την σταδιακή ανεξαρτητοποίηση της χώρας από τον λιγνίτη λόγω των διαρκών περιβαλλοντικών επιταγών, έχει ήδη σημάνει τη σταδιακή αύξηση του ενεργειακού κόστους

 

Ο ενεργειακός τομέας είναι ο κύριος υπεύθυνος για τη ρύπανση του περιβάλλοντος, καθώς σχεδόν το 95% της ατμοσφαιρικής ρύπανσης που οδηγεί στην υπερθέρμανση του πλανήτη οφείλεται στην παραγωγή, τον μετασχηματισμό και την χρήση των συμβατικών καυσίμων.  Επίσης, ο κτιριακός τομέας είναι υπεύθυνος για το 40% της κατανάλωσης ενέργειας στην Ελλάδα.  Η αντικατάσταση των ρυπογόνων πηγών ενέργειας με ανανεώσιμες καθαρές μορφές ενέργειας, καθώς και η σωστή διαχείριση της χρήσης της ενέργειας είναι μονόδρομος στην οικονομική και κοινωνική εξέλιξη και γενικότερα στην ιστορική πορεία του σύγχρονου πολιτισμού.

 

Η εταιρία: enefsys ενεργειακή τεχνική

 

Η enefsys δραστηριοποιείται στον χώρο των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, της ενεργειακής αναβάθμισης και διαχείρισης ενέργειας στον κτιριακό τομέα, καθώς και στον σχεδιασμό σύγχρονων ενεργειακών κατοικιών. Στελεχωμένη από έμπειρους μηχανικούς ανωτάτης εκπαίδευσης στο μόνιμο προσωπικό της, η εταιρία παρέχει υπηρεσίες EPC (Engineering– Procurement– Construction), ήτοι υψηλού επιπέδου μελέτη, προμήθεια και υλοποίηση ενεργειακών έργων «με το κλειδί στο χέρι».

Σημαντικό πλεονέκτημα αποτελεί η δυνατότητα συνέχισης των παρεχόμενων υπηρεσιών μέσω συστημάτων επιτήρησης των ενεργειακών καταναλώσεων και της παραγόμενης ενέργειας των εγκατεστημένων συστημάτων, καθώς και η έγκαιρη διάγνωση και αποκατάσταση βλαβών.

 

Οι Τομείς Δραστηριότητας

 

Στον τομέα τωνΑνανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) η εταιρεία παρέχει ολοκληρωμένα επενδυτικά σχέδια για μικρά και μεγάλα έργα με εξειδίκευση στην τεχνολογία των φωτοβολταϊκών, ενός πολλά υποσχόμενου κλάδου στην αξιοποίηση της ηλιακής τεχνολογίας για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας διότι,

 

 • Έχει χαμηλό λειτουργικό κόστος που δεν επηρεάζεται από τις διακυμάνσεις της διεθνούς οικονομίας και ειδικότερα των τιμών των συμβατικών καυσίμων.
 • Προσφέρει στους καταναλωτές την δυνατότητα «προ-αγοράς» ηλεκτρικής ενέργειας σε πολύ χαμηλές τιμές για πολλά χρόνια.
 • Συμβάλει στην μείωση της εξάρτησης από συμβατικούς μη ανανεώσιμους ενεργειακούς πόρους.
 • Συνεισφέρει στην ενίσχυση της ενεργειακής ανεξαρτησίας.
 • Συμβάλει στην άμβλυνση του φαινομένου του θερμοκηπίου.

 

Στον τομέα της ενεργειακής αναβάθμισης και διαχείρισης, η εταιρία παρέχει ολοκληρωμένες λύσεις για υφιστάμενα ιδιωτικά και επαγγελματικά κτίρια,

 

 • Κατοικίες
 • Ξενοδοχεία
 • Κτίρια Γραφείων
 • Ιατρικά Κέντρα
 • Σχολεία
 • Βιοτεχνίες & Βιομηχανίες

 

καθώς και για την κατασκευή νέων κτιρίων με γνώμονα την ενεργειακή επάρκεια και την εξοικονόμηση ενέργειας.

 

Τα παραπάνω είναι μια σύνθετη διαδικασία που απαιτεί εξειδικευμένους μηχανικούς, αναλυτές και τεχνικούς του χώρου και περιλαμβάνει την τεχνική μελέτη, την οικονομοτεχνική ανάλυση, την εκπόνηση σχεδίου χρηματοδότησης σε συνεργασία με το πιστωτικό σύστημα, την εγκατάσταση του συστήματος και την διαχείρισή του.  Διαρκή σκοπό της εταιρίας αποτελεί η παροχή υπηρεσιών πλήρως προσαρμοσμένων στις ανάγκες του πελάτη, με την υψηλότερη δυνατή ποιότητα και συνέπεια και το χαμηλότερο δυνατό κόστος.

 

Διασφαλισμένη Ποιότητα

 

Η εταιρία έχει εγκαταστήσει και εφαρμόζει Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας κατά DIN EN ISO 9001 και έχει πιστοποιηθεί από την DQS Hellas.

 

Περισσότερες Πληροφορίες – Στοιχεία Επικοινωνίας

 

enefsys: ενεργειακή τεχνική| energy efficiency systems

Ξάνθου 5, Ελληνικό 16777

Τηλ/Φαξ: 210 9637395

Email: info@enefsys.gr

Web: www.enefsys.gr

 • Net Metering - Go Solar
 • Προτάσεις για Επιχειρήσεις
 • Enefsys - Save your energy