Ανακαίνιση Κατασκευή Κτιρίων

ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ / ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ

Η κατασκευή νέων κτιρίων ή η ανακαίνιση παλαιών, είτε πρόκειται για κτίρια κατοικιών είτε για εμπορικά κτίρια, αποτελούν ένα σύνθετο τεχνικό έργο, για την σωστή εκτέλεση του οποίου απαιτείται τεχνογνωσία, συνέπεια και επαγγελματισμός.

 

Δείτε πώς μπορείτε να κατασκευάσετε το νέο σας κτίριο μαζί μας

 

 

 

 

Δείτε πώς μπορείτε να ανακαινίσετε τον χώρο σας μαζί μας

 

 

 

 

Η κατανόηση των αναγκών των χώρων και των επιθυμιών των χρηστών αποτελεί βασική προϋπόθεση για ένα επιτυχές αποτέλεσμα που σε συνδυασμό με την ευγένεια και την καθαριότητα των συνεργείων, διευκολύνουν την ομαλή εξέλιξη και ολοκλήρωση του έργου, χωρίς να υπάρχουν προβλήματα διατάραξης της καθημερινότητας των χρηστών ή και της γειτνίασης με άλλους ανθρώπους.

 

Η γκάμα των εργασιών είναι πολύ μεγάλη και δίνεται μεγάλη προσοχή στην επιλογή του εξοπλισμού, των υλικών, καθώς και των συνεργείων. Όλα τα υλικά που χρησιμοποιούνται προέρχονται από αναγνωρισμένους και πιστοποιημένους φορείς, ενώ οι συνεργάτες μας επιλέγονται βάσει της εμπειρίας και της τεχνογνωσίας τους. Την μελέτη και επίβλεψη του έργου αναλαμβάνουν μηχανικοί, άρτια εκπαιδευμένοι και έμπειροι στον χώρο.

 

Η enefsys αναλαμβάνει όλες τις εργασίες που αφορούν σε μια ριζική ή μερική ανακαίνιση κτιρίων, αλλά και στην εξαρχής κατασκευή νέων.

 

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες περιλαμβάνουν:

  • Σχεδιασμός και προγραμματισμός εργασιών
  • Αναλυτική κοστολόγηση εργασιών
  • Έκδοση απαιτούμενων οικοδομικών αδειών
  • Συντονισμός και επίβλεψη συνεργείων
  • Παράδοση του έργου, πάντα εντός του συμφωνηθέντος χρόνου
  • Παροχή εγγυήσεων για τον χρησιμοποιηθέντα εξοπλισμό
  • Net Metering - Go Solar
  • Προτάσεις για Επιχειρήσεις
  • Enefsys - Save your energy