Γεωθερμικές Αντλίες Θερμότητας

ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ

Οι γεωθερμικές αντλίες θερμότητας λειτουργούν όπως οι αντλίες θερμότητας αέρος-νερού, με τη διαφορά ότι αντλούν ή απορρίπτουν θερμότητα από και προς το έδαφος αντί από και προς τον αέρα.

Η μεταφορά της θερμότητας από τους χώρους προς το έδαφος γίνεται με ειδικές σωληνώσεις νερού που θάβονται με κατάλληλο τρόπο εντός του εδάφους.

Στο βάθος που θάβονται οι σωληνώσεις, το έδαφος έχει θερμοκρασία περίπου 16-18°C καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους. Όλοι γνωρίζουμε ότι ο αέρας το καλοκαίρι μπορεί να φτάσει σε θερμοκρασία 40°Cκαι το χειμώνα 0°C ή και χαμηλότερη. Επομένως, το έδαφος είναι σχετικά κρύο το καλοκαίρι και σχετικά ζεστό το χειμώνα. Ακριβώς γι’ αυτό το λόγο, οι γεωθερμικές αντλίες θερμότητας έχουν υψηλότερο εποχικό βαθμό απόδοσης από τις αντλίες θερμότητας αέρος-νερού.

Η γεωθερμική αντλία θερμότητας έχει τη μορφή και το μέγεθος ενός κοινού οικιακού ψυγείου, ενώ είναι το ίδιο αθόρυβη. Για το λόγο αυτό, μπορεί να τοποθετηθεί σε οποιονδήποτε εσωτερικό χώρο. 

Η χρήση γεωθερμικών Α/Θ ενδείκνυται σε ξενοδοχεία, κολυμβητήρια, εκπαιδευτήρια, παιδικούς σταθμούς, κλινικές αλλά και σε πολυκατοικίες και μονοκατοικίες άνω των 500m2.