Κτίρια Χαμηλής Ενεργειακής Κατανάλωσης

ΚΤΙΡΙΑ ΧΑΜΗΛΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ

Ο όρος «ενεργειακή κατοικία» είναι συνώνυμος μιας κατοικίας χαμηλής έως και σχεδόν μηδενικής κατανάλωσης ενέργειας για θέρμανση, ψύξη και παραγωγή ζεστού νερού χρήσης, στην οποία εφαρμόζονται οι αρχές του βιοκλιματικού σχεδιασμού και εγκαθίστανται προηγμένα συστήματα παραγωγής και διαχείρισης ενέργειας.

Τα νεόδμητα κτίρια κατατάσσονται σε ενεργειακές κατηγορίες ανάλογα με τις κιλοβατώρες ανά τετραγωνικό μέτρο που καταναλώνονται ετησίως (KWh/τ.μ/έτος) για θέρμανση, ψύξη και ζεστό νερό, ανά κλιματική ζώνη με ελάχιστη αποδεκτή κατηγορία «Β».  Για παράδειγμα, οι δαπάνες μιας κατοικίας εμβαδού 120 τ.μ για θέρμανση, ψύξη, και παραγωγή ζεστού νερού στην κλιματική ζώνη Β (Αθήνα), η οποία κατατάσσεται στην κατηγορία «Β+» ανέρχονται στα 540 ευρώ ετησίως.

 

Η Enefsys έχει τυποποιήσει τρεις τύπους κατοικιών χαμηλής ενεργειακής κατανάλωσης {Β, Β+, και Α+} αναλόγως του προϋπολογισμού που διαθέτει ο πελάτης. Τα ενεργειακά χαρακτηριστικά τους και οι λειτουργικές τους δαπάνες ακολουθούν. Εάν έχετε οικόπεδο στο οποίο επιθυμείτε να κατασκευάσετε την κατοικία σας επικοινωνήστε μαζί μας να κάνουμε μια συζήτηση. Εμείς αναλαμβάνουμε τον αρχιτεκτονικό σχεδιασμό, την έκδοση αδείας, και την κατασκευή της κατοικίας σας.

 

ΚΑΤΟΙΚΙΑ

« Β »

ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

1250 €/τ.μ.
 

CheckΕνεργειακή κατηγορία « Β »

Το ετήσιο κόστος για θέρμανση, ψύξη και ζεστό νερό αυτής της κατοικίας υπολογίζεται στα 11,5 € ανά τετραγωνικό μέτρο.

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ

•  Μονώσεις (τοίχοι-δάπεδα-οροφή) κατά Κ.Εν.Α.Κ., με πλάκες εξηλασμένης πολυστερίνης πάχους 6 εκ.
•  Κουφώματα αλουμινίου με θερμοδιακοπή και διπλούς ενεργειακούς υαλοπίνακες
•  Ηλιακός θερμοσίφωνας τριπλής ενέργειας, χωρητικότητας 200 λίτρων
•  Λέβητας φυσικού αερίου για θέρμανση και παραγωγή ζεστού νερού
•  Κλιματιστικά τύπου split ή multi για ψύξη

 

ΕΤΗΣΙΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΕΙΣ

Θέρμανση & ζεστό νερό 58 kWh/τ.μ. ανά έτος
Ψύξη 10 kWh/τ.μ. ανά έτος

 

ΚΑΤΟΙΚΙΑ

« Β+ »

ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

1350 €/τ.μ.

 

CheckΕνεργειακή κατηγορία « Β+ »

Το ετήσιο κόστος για θέρμανση, ψύξη και ζεστό νερό αυτής της κατοικίας υπολογίζεται στα 4,5 € ανά τετραγωνικό μέτρο.

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ

•  Μονώσεις (τοίχοι-δάπεδα-οροφή) κατά Κ.Εν.Α.Κ., με πλάκες εξηλασμένης πολυστερίνης πάχους 6 εκ.
•  Κουφώματα αλουμινίου με θερμοδιακοπή και διπλούς ενεργειακούς υαλοπίνακες
•  Ηλιακός θερμοσίφωνας τριπλής ενέργειας, χωρητικότητας 200 λίτρων
•  Αντλία θερμότητας υψηλής απόδοσης για θέρμανση και παραγωγή ζεστού νερού
•  Κλιματιστικά τύπου split ή multi για ψύξη

 

ΕΤΗΣΙΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΕΙΣ

Θέρμανση & ζεστό νερό 16 kWh/τ.μ. ανά έτος
Ψύξη 10 kWh/τ.μ. ανά έτος

 

ΚΑΤΟΙΚΙΑ

« Α+ »

ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

1550 €/τ.μ.
 

CheckΕνεργειακή κατηγορία « Α+ »

Το ετήσιο κόστος για θέρμανση, ψύξη και ζεστό νερό αυτής της κατοικίας υπολογίζεται στα 0,0 € ανά τετραγωνικό μέτρο.

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ

•  Μονώσεις (τοίχοι-δάπεδα-οροφή) κατά Κ.Εν.Α.Κ., με πλάκες εξηλασμένης πολυστερίνης πάχους 6 εκ.
•  Κουφώματα αλουμινίου με θερμοδιακοπή και διπλούς ενεργειακούς υαλοπίνακες
•  Ηλιοθερμικό σύστημα με επιλεκτικούς συλλέκτες 5,0 τ.μ. για παραγωγή ζεστού νερού και υποβοήθηση της θέρμανσης χώρων
•  Αντλία θερμότητας υψηλής απόδοσης για θέρμανση, ψύξη και παραγωγή ζεστού νερού
•  Φωτοβολταϊκό σύστημα ισχύος 3,00 kWp

 

ΕΤΗΣΙΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΕΙΣ

Θέρμανση & ζεστό νερό 13 kWh/τ.μ. ανά έτος
Ψύξη 08 kWh/τ.μ. ανά έτος
Παραγωγή Φ/Β συστήματος 37 kWh/τ.μ. ανά έτος

 

Διευκρινίσεις:

 

Στις παραπάνω τιμές δεν περιλαμβάνεται το κόστος έκδοσης οικοδομικής άδειας και η διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου.

Οι παραπάνω τιμές αναφέρονται σε συμβατικού τύπου κτιριακές κατασκευές, όπως περιγράφεται στην αντίστοιχη συγγραφή υποχρεώσεων, η οποία μπορεί να τροποποιηθεί ανάλογα με τις επιθυμίες σας και τα διαθέσιμα κονδύλια.

Οι παραπάνω προδιαγραφές αποτελούν τις ελάχιστες προδιαγραφές συστημάτων ανά κατηγορία. Κατόπιν συνεννοήσεως, μπορούν να προσαρμοστούν στις ιδιαίτερες απαιτήσεις σας.

Η εταιρία μας κατασκευάζει και παραδίδει την επιθυμητή κατοικία στον ιδιοκτήτη του οικόπεδου με το κλειδί στο χέρι.

Η ενεργειακή κατηγορία (Β, Β+, Α+) της εκάστοτε κατοικίας πιστοποιείται με το πέρας της κατασκευής από ανεξάρτητο Ενεργειακό Επιθεωρητή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κανονισμό Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων (Κ.Εν.Α.Κ.).

  • Net Metering - Go Solar
  • Προτάσεις για Επιχειρήσεις
  • Enefsys - Save your energy