Ενεργειακές Υπηρεσίες Μελέτες Εγκαταστάσεις

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Η Enefsys ως ενεργειακή - τεχνική εταιρία δραστηριοποείται στον χώρο των αναννεώσιμων πηγών ενέργειας, της αναβάθμισης / διαχείρισης ενέργειας και της κατασκευής / ανακαίνισης κατοικιών. Ο ενεργειακός τομέας ως κύριος υπεύθυνος για την ρύπανση του περιβάλλοντος απαιτεί την ανεξαρτητοποίηση από τις ρυπογόνες πηγές παραγωγής, και την στροφή προς ήπιες και φιλικές με το περιβάλλον τεχνολογίες, και παράλληλα ευαισθητοποίηση στην σωστή διαχείριση της.  

 

 

 

 

 

 

Ο κτιριακός τομέας είναι υπεύθυνος για το 40% της κατανάλωσης ενέργειας, αλλά στην Ελλάδα μετά από δεκαετίες κακών κατασκευαστικών πρακτικών, έχουμε ένα τεράστιο απόθεμα κατοικιών κατασκευασμένες λάθος, με κακή επιλογή υλικών, πλημελώς ή καθόλου μονωμένες, ενεργοβόρες και ακριβές στην συντήρηση τους.  Η Enefsys σχεδιάζει και κατασκευάζει κατοικίες σχεδόν μηδενικής κατανάλωσης (ZEB), αλλά αναλαμβάνει και την ανακαίνιση παλαιών κατοικιών με γνώμονα την αισθητική και λειτουργική αναβάθμιση. 

 

 

 

Είτε είστε ιδιώτης ή επιχείριση εμπιστευτείτε το έμπειρο δυναμικό της Εnefsys.  Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε 210 9637395.