Αντλίες Θερμότητας Φυσικού Αερίου

ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ

Έχετε πολυκατοικία ή επαγγελματικό κτήριο με σύνδεση φυσικού αερίου?

Τότε οι αντλίες θερμότητας φυσικού αερίου είναι η λύση για τη θέρμανση και την ψύξη του κτιρίου σας.

 

Επικοινωνήστε μαζί μας για να σχεδιάσουμε την πλέον συμφέρουσα λύση για τις δικές σας ανάγκες.

 

 

 

 

Οι αντλίες θερμότητας φυσικού αερίου (gas-fired heat pumps ή GHP) λειτουργούν με τον ίδιο τρόπο που λειτουργούν οι αντλίες θερμότητας αέρος-νερού, με τη μόνη διαφορά ότι καταναλώνουν φυσικό αέριο αντί για ηλεκτρικό ρεύμα.

Ενδείκνυνται για μεγάλου μεγέθους κτήρια, όπως ξενοδοχεία, εκπαιδευτήρια, κλινικές και μεγάλες πολυκατοικίες.

Το όφελος από τη χρήση GHP έναντι των ηλεκτρικών αντλιών θερμότητας αέρος-νερού κυμαίνεται περίπου στα 45€ ανά εγκατεστημένο kW λέβητα πετρελαίου και 27€ ανά εγκατεστημένο kW συμβατικής αντλίας θερμότητας.

Για μια πολυκατοικία 10 διαμερισμάτων, συνολικής επιφάνειας 1000m2, με λέβητα 100kW και κατανάλωση πετρελαίου θέρμανσης 5000lt ανά έτος, ήτοι περίπου 6000€, το κόστος θέρμανσης με χρήση αντλίας θερμότητας αέρος-νερού θα ήταν περίπου 2.000€/έτος, ενώ το κόστος θέρμανσης με GHP περίπου 1.500€/έτος. Η απόσβεση του κόστους των συστημάτων κυμαίνεται στα 7 έτη.