Επιθεωρήσεις Συμψηφισμός προστίμου τακτοποίησης

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΙΣ / ΜΕΛΕΤΕΣ - ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΙΣ

Ο ενεργειακός επιθεωρητής ο οποίος διενεργεί την ενεργειακή επιθεώρηση, εκδίδει το πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης του κτιρίου. Το εν λόγω πιστοποιητικό διαρκεί 10 έτη και συνοδεύει κάθε πράξη μίσθωσης ή πώλησης ενός ακινήτου.

 

Αναλαμβάνεται η έκδοση πιστοποιητικών ενεργειακής απόδοσης

Κτιρίων / Λεβήτων / Εγκαταστάσεων κλιματισμού

Σε όλες τις βασικές κατηγορίες κτιρίων:

Κατοικίας / Γραφείων / Εμπορίου / Εκπαίδευσης / Υγείας και κοινωνικής πρόνοιας / Συνάθροισης κοινού

 

 

ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

Αναβαθμίζοντας ενεργειακά την ιδιοκτησία σας, μετά την υπαγωγή της προς τακτοποίηση σύμφωνα με τον Ν. 4178/2013, με παρεμβάσεις που αφορούν σε:

  • Συστήματα θέρμανσης / ψύξης
  • Θερμομόνωση κελύφους, δώματος, πιλωτής
  • Εγκατάσταση θερμοδιακοπτόμενων κουφωμάτων
  • Εγκατάσταση συστημάτων σκίασης
  • Εγκατάσταση συστημάτων παραγωγής ζεστού νερού χρήσης

εξοικονομείτε χρήματα μειώνοντας το λειτουργικό κόστος του κτιρίου, αυξάνετε την αξία του και μπορείτε να συμψηφίσετε εώς και το 50% του ποσού του προστίμου.

Επικοινωνήστε στο 210 9637395, για να υπολογίσουμε μαζί το πρόστιμο τακτοποίησης, το κόστος των παρεμβάσεων και την αντίστοιχη εξοικονόμηση του λειτουργικού κόστους.

 

Δείτε την αντίστοιχη υπουργική απόφαση.

 

 

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ

Με βάση το πρότυπο ΕΝ832 υπολογίζονται οι απώλειες και τα κέρδη θερμότητας (χειμώνα – καλοκαίρι) που απαιτούνται για την διατήρηση μιας σταθερής θερμοκρασίας εσωκλίματος και αξιολογούνται οι όποιες παρεμβάσεις απαιτούνται για τον σωστό βιοκλιματικό σχεδιασμό. Η μελέτη αυτή μπορεί να εφαρμοστεί σε νέα κτίρια παράλληλα με τον αρχιτεκτονικό σχεδιασμό, ή σε υφιστάμενα κτίρια με σκοπό την αποτύπωση της ενεργειακής συμπεριφοράς.

Η συλλογή δεδομένων όπως, θερμομόνωση, θερμογέφυρες, ηλιακά κέρδη, κτιριακή παροχή αέρα, φωτισμός, άτομα, συσκευές, αναλύονται και προτείνονται οι κατάλληλες παρεμβάσεις ούτως ώστε να βελτιωθεί το ενεργειακό αποτύπωμα του κτιρίου.