Αντλίες Θερμότητας Αέρα Νερού

ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΑΕΡΑ - ΝΕΡΟΥ

Με την εγκατάσταση αντλίας θερμότητας αέρα-νερού για τη θέρμανση χώρων επιτυγχάνεται οικονομία χρήματων της τάξης του 70% σε σχέση με τη χρήση λέβητα πετρελαίου και από 20 έως 40% σε σχέση με λέβητα φυσικού αερίου.

Δείτε αναλυτικά τις προσφορές μας.

 

 

Αντικατάσταση λέβητα πετρελαίου με αντλία θερμότητας

Μεσαία Κατοικία

Αντικατάσταση λέβητα πετρελαίου με αντλία θερμότητας

Μεγάλη Κατοικία

 

 

 

 

 

 

Η αντλία θερμότητας μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για την παραγωγή ζεστού νερού.

Η λειτουργία της είναι εξαιρετικά απλή και την γνωρίζει ήδη όποιος έχει δει ένα κοινό κλιματιστικό δωματίου (aircondition).

Τα κοινά κλιματιστικά το καλοκαίρι αφαιρούν θερμότητα από τους εσωτερικούς χώρους και την απορρίπτουν στο εξωτερικό περιβάλλον. Το αποτέλεσμα που νιώθουμε είναι ο κρύος αέρας που παρέχει το κλιματιστικό στο δωμάτιό μας.

Το χειμώνα, τα κλιματιστικά αφαιρούν θερμότητα από τον εξωτερικό αέρα και την προσθέτουν στους εσωτερικούς χώρους. Το αποτέλεσμα που νιώθουμε είναι ο ζεστός αέρας που παρέχει το κλιματιστικό στο δωμάτιό μας.

Ακριβώς με τον ίδιο τρόπο λειτουργεί η αντλία θερμότητας. Απλώς, αντί να παρέχει ζεστό αέρα στους χώρους, παρέχει ζεστό νερό θερμοκρασίας από 55 έως και 80 βαθμούς στα υπάρχοντα καλοριφέρ, σε μονάδες fan-coilή/και σε κατάλληλο θερμοσίφωνα ζεστού νερού (boiler).

Οι περισσότερες αντλίες θερμότητας μπορούν να χρησιμοποιηθούν και για ψύξη των χώρων το καλοκαίρι, με την προϋπόθεση ότι θα εγκατασταθούν στους χώρους μονάδες fan-coil, οι οποίες είναι είτε ίδιας μορφής με τα κοινά κλιματιστικά τοίχου είτε άλλης μορφής, εφόσον επιθυμείται.

Τέλος, ενώ τα κοινά κλιματιστικά με αέρα συνήθως δεν λειτουργούν όταν η θερμοκρασία περιβάλλοντος πέσει κάτω από τους 5 βαθμούς, οι αντλίες θερμότητας αέρα-νερού είναι πιστοποιημένες για απρόσκοπτη λειτουργία έως και τους -20 βαθμούς Κελσίου.