Επαγγελματικός Τομέας Φωτοβολταϊκά Συστήματα

ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΑ - ΑΥΤΟΠΑΡΑΓΩΓΗ

ΑΥΤΟΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟΝ ΤΡΙΤΟΓΕΝΗ ΤΟΜΕΑ (Χαμηλή Τάση).

Η αγορά ηλεκτρικής ενέργειας έχει απελευθερωθεί. Η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας για ιδιοκατανάλωση, γνωστή και ως net metering, είναι πλέον νόμος του κράτους και αφορά επαγγελματίες, επιχειρήσεις και ιδιώτες.  Στα πλαίσια της ελεύθερης αγοράς ο τριτογενής τομέας μπορεί τώρα να παράγει το δικό του ηλεκτρικό ρεύμα, στην ουσία προαγοράζοντας και κλειδώνοντας την τιμή της κιλοβατώρας σε χαμηλές τιμές.

 

 

  

  Γενικά Τιμολόγια Εμπορικής Χρήσης Γ21, Γ22, Γ23 (ΧΤ)

Ξενοδοχεία, Σχολεία, Γραφεία, Νοσοκομεία, Καταστήματα, Αθλητικά κέντρα 

Γενικά Τιμολόγια Βιομηχανικής Χρήσης  Γ21Β, Γ22Β, Γ23Β (ΧΤ)

Εργαστήρια, Βιοτεχνίες, Μικρές Βιομηχανίες, Φούρνοι και λοιπές επιχειρήσεις.

 

 

                         

 

 

 

 

 

 

 

Δείτε εδώ ένα παράδειγμα Κτιρίου Γραφείων με τιμολόγιο ΔΕΗ Γ21

Δείτε εδώ ένα παράδειγμα Ξενοδοχείου με τιμολόγιο ΔΕΗ Γ22

 

 

Η enefsys παρέχει υπηρεσίες EPC (Engineering – Procurement – Construction) στον ευρύτερο χώρο της παραγωγής και διαχείρησης ενέργειας.  Στελεχωμένη από έμπειρους μηχανικούς ανωτάτης εκπαίδευσης παρέχει υψηλού επιπέδου μελέτη, προμήθεια και υλοποίηση ενεργειακών έργων με το κλειδί στο χέρι.  Εμείς έχουμε την τεχνογνωσία που χρειάζεστε για την σωστή μελέτη αυτοπαραγωγού, διαστασιολόγηση και εγκατάσταση του φωτοβολταικού σας συστήματος.  Αν ανήκετε σε μια από τις παρακάτω κατηγορίες επαγγελματιών στην Χαμηλή Τάση δείτε περισσότερα.

 

 

 

Με το κύρος της enefsys