Φωτοβολταικά Συστήματα

ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΑ

Η enefsys στελεχωμένη από έμπειρους μηχανικούς σχεδιάζει, προμηθεύει και υλοποιεί ολοκληρωμένα συστήματα παραγωγής ενέργειας απο φωτοβολταiκά.  Δείτε τις υπηρεσίες μας αναλυτικά.

  
 
Δείτε πώς μπορείτε με εγκατάσταση φωτοβολταϊκού συστήματος να μειώσετε το λειτουργικό κόστος της επιχείρησής σας!
 
 

Παρεχόμενες Υπηρεσίες:

•  Προμελέτη και οικονομικοτεχνική ανάλυση του έργου

•  Προετοιμασία φακέλου χρηματοδότησης

•  Σχεδιασμός και ενεργειακή μελέτη με βάση τα Διεθνή πρότυπα

•  Προμήθεια πιστοποιημένου υλικού από τους κορυφαίους οίκους παγκοσμίως

•  Κατασκευή του έργου από έμπειρους τεχνικούς το χώρου

•  Σύνδεση του έργου με τη ΔΕΗ

•  Συντήρηση του έργου με στόχο τη μέγιστη απόδοση της επένδυσης

 

Η enefsys είναι πιστοποιημένη κατά ISO 9001 από την DQS.