ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

 

 

Η εξοικονόμηση ενέργειας για τις επιχειρήσεις είναι καθοριστικός παράγοντας για την μείωση των εκπομπών του άνθρακα, αλλά και την κερδοφορία της επιχείρησης.  Σε γενικές γραμμές μια μείωση της τάξης του 20% στο ενεργειακό κόστος, ισοδυναμεί με μια αύξηση του μικτού κέρδους κατά 5%.  Η enefsys παρέχει Υπηρεσίες Διαχείρισης Ενέργειας σε συνδυασμό με την χρήση Αναεώσιμων Πηγών Ενέργειας βελτιώνοντας το υφιστάμενο ενεργειακό αποτύπωμα.  Οι παρεμβάσεις στηρίζονται σε οικονομοτεχνικά δεδομένα κόστους - οφέλους σε σχέση με το χρηματοδοτικό σχήμα που θα επιλεγεί. 

 

Facility Energy Management.  Παρέχουμε υπηρεσίες ενεργειακού συμβούλου, υλοποιούμε ενεργειακά έργα, και παρακολουθούμε το ενεργειακή συμπεριφορά των εγκαταστάσεων σε μόνιμη βάση.

 

Η διαδικασία

 • Διενέργεια ενεργειακού ελέγχου για την αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης
 • Παρακολούθηση (monitoring) των καταναλώσεων και δημιουργία ενεργειακού προφίλ κατανάλωσης
 • Σχεδιασμός ενεργειακών παρεμβάσεων για την μείωση της κατανάλωσης
 • Οικονομοτεχνική μελέτη για την χρηματοδότηση των ενεργειακών παρεμβάσεων
 • Υλοποίηση παρεμβάσεων
 • Παρακολούθηση και συντήρηση των εγκαταστάσεων 
 • Αξιολόγηση του ενεργειακού αποτελέσματος και διορθωτικές παρεμβάσεις

 

Οι παρεμβάσεις

 • Συστήματα υψηλότατης εξοικονόμισης ενέργειας (evaporative cooling) στην ψύξη
 • Θέρμανση και Ηλιοθερμία
 • Συστήματα Εξαερισμού - Αεροστεγάνωσης
 • Συστήματα παραγωγής ζεστού νερού
 • Συστήματα παραγωγής ενλεργειας ΑΠΕ (Φωτοβολταικά, Αντλίες Θερμότητας)
 • Συστήματα αποθήκευσης ενέργειας (Ηλεκτρικής,, Θερμικής)
 • Μόνωση κελύφους - Υαλοπίνακες υψηλής θερμομονωτικής απόδοσης
 • Σύστημα απομακρυσμένης παρακολούθησης και διαχείρισης ενέργειας