Αντλίες Θερμότητας

ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ

Η enefsys στελεχωμένη από έμπειρους μηχανικούς σχεδιάζει, προμηθεύει και υλοποιεί ολοκληρωμένα έργα παραγωγής θέρμανσης και ζεστού νερού χρήσης από αντλίες θερμότητας. Δείτε τις υπηρεσίες μας αναλυτικά.

 

 

 

Αντλίες θερμότητας αέρα - νερού 

 

 

 

Αντλίες θερμότητας φυσικού αερίου

 

 

 

Γεωθερμικές αντλίες θερμότητας

 

 

 

 

Δείτε πώς μπορείτε με εγκατάσταση αντλιών θερμότητας να μειώσετε δραματικά το λειτουργικό κόστος της επιχείρησής σας!

 

 

 

Παρεχόμενες υπηρεσίες:

•    Προμελέτη και οικονομοτεχνική ανάλυση του έργου

•    Προετοιμασία φακέλου χρηματοδότησης, όπου απαιτείται

•    Σχεδιασμός και ενεργειακή μελέτη με βάση τα Διεθνή Πρότυπα

•    Προμήθεια πιστοποιημένου υλικού από τους κορυφαίους οίκους παγκοσμίως

•    Κατασκευή του έργου από έμπειρους τεχνικούς του χώρου

•    Επιτήρηση και συντήρηση του έργου με στόχο την μέγιστη απόδοση

 

Η enefsys είναι πιστοποιημένη κατά ISO 9001 από την DQS.