Ενδεικτικά Τεχνικά Ενεργειακά Έργα

Οικιακό δώμα στην Γλυφάδα

   

 

Θέση έργου: Γλυφάδα Αττικής
Τύπος έργου: Δώμα, Οικιακό
Ισχύς: 7,52 kWp
Ημ/νια ολοκλήρωσης: 14/07/2011
Τύπος φ/β πλαισίων: Exel Group, ESP Series 60 Poly 235
Τύπος αντιστροφέων: SMA, Sunny Tripower 8000 TL - 10
Τύπος βάσεων στήριξης: Δίκτυο Αλουμινίου "ALNETCO"
Κλίση πλαισίων/Αζιμούθιο: 20°/+48°

 

Το έργο αφορά σε οικιακό δώμα στην περιοχή της Γλυφάδας. Πρόκειται για δώμα ΝοτιοΔυτικού – ΒορειοΑνατολικού προσανατολισμού, συνολικού εμβαδού 144,8 τμ.

Το εγκατεστημένο φωτοβολταϊκό σύστημα συνολικής ισχύος 7,52 KWp, αποτελούμενο από 32 πλαίσια ισχύος 235 Wτης εταιρείας ExelGroup (ESPseries 60 Poly 235), χωροθετήθηκε σε 2 σειρές διπλών πλαισίων σε διάταξη portrait, σε κλίση 20⁰. Ο αντιστροφέας που χρησιμοποιήθηκε είναι της εταιρείας SMA (SunnyTripower 8000 TL – 10).

Οι βάσεις στήριξης του συστήματος είναι της εταιρείας PVCompany.

Το έργο ολοκληρώθηκε και συνδέθηκε στο δίκτυο της ΔΕΗ στις 25/8/2011. Η προβλεπόμενη παραγωγή του συστήματος ανήρχετο στις 10.900 KWhrs ετησίως.

Η παρακολούθηση του συστήματος έως τις 17/10/2011 έδειξε πως το σύστημα παράγει σύμφωνα με τους υπολογισμούς και καταγράφηκε παραγωγή 1.611 KWhrs.

  • Net Metering - Go Solar
  • Προτάσεις για Επιχειρήσεις
  • Enefsys - Save your energy