Ενδεικτικά Τεχνικά Ενεργειακά Έργα

Επαγγελματικό δώμα στην Γλυφάδα

   

 

Θέση έργου: Γλυφάδα Αττικής
Τύπος έργου: Δώμα, Επαγγελματικό
Ισχύς: 10,00 kWp
Ημ/νια ολοκλήρωσης: 15/10/2011
Τύπος φ/β πλαισίων: Exel Group, ESP Series 60 Mono 250
Τύπος αντιστροφέων: SMA, Sunny Tripower 10000 TL - 10
Τύπος βάσεων στήριξης: Alumil
Κλίση πλαισίων/Αζιμούθιο: 15°/0°

 

Το έργο αφορά σε επαγγελματικό δώμα στην περιοχή της Γλυφάδας. Πρόκειται για δώμα Βόρειου – Νότιου προσανατολισμού, συνολικού εμβαδού 108 τμ.

Το εγκατεστημένο φωτοβολταϊκό σύστημα συνολικής ισχύος 10,00 KWp, αποτελούμενο από 40 πλαίσια ισχύος 250 Wτης εταιρείας ExelGroup (ESPseries 60 Mono 250), χωροθετήθηκε, σε κλίση 15⁰, σε 2 σειρές ως εξής:

  • 16 πλαίσια τοποθετήθηκαν στην πρώτη, σε 2 σειρές και διάταξη portrait, και
  • 24 πλαίσια τοποθετήθηκαν στην δεύτερη, σε 2 σειρές και διάταξη portrait (18 πλαίσια) και landscape(6 πλαίσια).

Ο αντιστροφέας που χρησιμοποιήθηκε είναι της εταιρείας SMA (SunnyTripower10000 TL – 10).

Οι βάσεις στήριξης του συστήματος είναι της εταιρείας Alumil.

Το έργο ολοκληρώθηκε στις 15/10/2011 αλλά δεν έχει συνδεθεί ακόμα στο δίκτυο της ΔΕΗ. Η προβλεπόμενη παραγωγή του συστήματος ανέρχεται στις 14.400 KWhrs ετησίως.

  • Net Metering - Go Solar
  • Προτάσεις για Επιχειρήσεις
  • Enefsys - Save your energy