Ενδεικτικά Τεχνικά Ενεργειακά Έργα

Βιομηχανική στέγη στην Μεταμόρφωση

   

 

Θέση έργου: Μεταμόρφωση Αττικής
Τύπος έργου: Στέγη, Βιομηχανική
Ισχύς: 71,91 kWp
Ημ/νια ολοκλήρωσης: 31/10/2011
Τύπος φ/β πλαισίων: Exel Group, ESP Series 60 Poly 235
Τύπος αντιστροφέων: ABB, PVS 300 8 kW μονοφασικός
Τύπος βάσεων στήριξης: Δίκτυο Αλουμινίου "ALNETCO"
Κλίση πλαισίων/Αζιμούθιο: 20°/0°

 

Το έργο αφορά σε βιομηχανική στέγη στην περιοχή της Μεταμόρφωσης. Πρόκειται για τρια δώματα ΒόρειοΑνατολικού – ΝότιοΔυτικού προσανατολισμού, συνολικού εμβαδού περίπου 2.000 τμ.

Το εγκατεστημένο φωτοβολταϊκό σύστημα συνολικής ισχύος 71,91 KWp, αποτελούμενο από 306 πλαίσια ισχύος 235 Wτης εταιρείας ExelGroup (ESPseries 60 Poly 235), χωροθετήθηκε, σε κλίση 20⁰, στα 3 δώματα ως εξής:

  • 170 πλαίσια τοποθετήθηκαν σε 15 σειρές και διάταξη τριών landscape στο πρώτο δώμα,
  •  51 πλαίσια τοποθετήθηκαν σε 4 σειρές και διάταξη δύο portrait στο δεύτερο δώμα, και
  • 85 πλαίσια τοποθετήθηκαν σε 5 σειρές και διάταξη δύο portrait στο τρίτο δώμα.

Οι αντιστροφείς που χρησιμοποιήθηκαν είναι μονοφασικοί ισχύος 8 KWτης εταιρείας ΑΒΒ (PVS 300).

Οι βάσεις στήριξης του συστήματος είναι της εταιρείας Δίκτυο Αλουμίνιου “ALNETCO”.

Το έργο ολοκληρώθηκε στις 02/11/2011. Η προβλεπόμενη παραγωγή του συστήματος ανέρχεται στις 95.784 KWhrs ετησίως.

  • Net Metering - Go Solar
  • Προτάσεις για Επιχειρήσεις
  • Enefsys - Save your energy