Ενδεικτικά Τεχνικά Ενεργειακά Έργα

Οικιακή στέγη στο Διμηνιό

   

 

Θέση έργου: Διμηνιό Κορινθίας
Τύπος έργου: Στέγη, Οικιακή
Ισχύς: 9,12 kWp
Ημ/νια ολοκλήρωσης: 30/03/2012
Τύπος φ/β πλαισίων: Conergy, Power Plus 240 P
Τύπος αντιστροφέων: SMA, Sunny Tripower 10000 TL - 10
Τύπος βάσεων στήριξης: Alfa Press
Κλίση πλαισίων/Αζιμούθιο: 17°/-121° και +59°

 

Το έργο αφορά σε οικιακή στέγη στο Διμηνιό του Νομού Κορινθίας. Πρόκειται για δίρριχτη στέγη ΒορειοΑνατολικού – ΝοτιοΔυτικού προσανατολισμού, συνολικού εμβαδού 107 τμ και κλίσης 17⁰.

Το εγκατεστημένο φωτοβολταϊκό σύστημα συνολικής ισχύος 9,12 KWp, αποτελούμενο από 38 πλαίσια ισχύος 240 W της εταιρείας Conery (PowerPlus 240P), μοιράστηκε στα 2 ρίχτια ως εξής:

  • 17 πλαίσια τοποθετήθηκαν στο νοτιοδυτικό, σε 5 σειρές και διάταξη landscape, και
  • 21 πλαίσια τοποθετήθηκαν στο βορειοανατολικό, σε (4 + 2) 6 σειρές και διάταξη landscape επίσης.

Ο αντιστροφέας που χρησιμοποιήθηκε είναι της εταιρείας SMA (SunnyTripower 10000 TL – 10).

Οι βάσεις στήριξης του συστήματος είναι της εταιρείας AlfaPress. Συγκεκριμένα χρησιμοποιήθηκαν τα ρυθμιζόμενα άγκιστρα κεραμοσκεπής, τα οποία στερεώνονται στις τεγίδες της στέγης και ρυθμίζονται σε ύψος τέτοιο που να επιτρέπει την επανατοποθέτηση των κεραμιδιών, ενώ ταυτοχρόνως σχεδιάστηκε και τοποθετήθηκε κλωβός τεγίδων αλουμινίου, ώστε τα πλαίσια να υψωθούν ως προς το επίπεδο των κεραμιδιών και να αερίζονται καλύτερα.

Το έργο συνδέθηκε στο δίκτυο της ΔΕΗ στις 09/05/2012. Η προβλεπόμενη παραγωγή του συστήματος ανέρχεται στις 10.488 KWhrs ετησίως.

  • Net Metering - Go Solar
  • Προτάσεις για Επιχειρήσεις
  • Enefsys - Save your energy