Ενδεικτικά Τεχνικά Ενεργειακά Έργα

Οικιακό δώμα στην Γλυφάδα

   

 

Θέση έργου: Γλυφάδα Αττικής
Τύπος έργου: Δώμα, Οικιακό
Ισχύς: 8,64 kWp
Ημ/νια ολοκλήρωσης: 27/04/2012
Τύπος φ/β πλαισίων: Yingli Solar, YL 240 P - 29 b
Τύπος αντιστροφέων: KOSTAL, Piko 8.3
Τύπος βάσεων στήριξης: Alfa Press
Κλίση πλαισίων/Αζιμούθιο: 10°/+48°

 

Το έργο αφορά σε οικιακό δώμα στην περιοχή της Γλυφάδας . Πρόκειται για δώμα ΝοτιοΔυτικού – ΒορειοΑνατολικού προσανατολισμού, συνολικού εμβαδού 160 τμ.

Το εγκατεστημένο φωτοβολταϊκό σύστημα συνολικής ισχύος 8,64 KWp, αποτελούμενο από 36 πλαίσια ισχύος 240 W της εταιρείας YingliSolar (YL 240 P – 29 b), χωροθετήθηκε σε 2 τμήματα ως εξής:

  • 27 πλαίσια χωροθετήθηκαν σε 5 σειρές των 7 και 3 πλαισίων σε διάταξη portrait και κλίση 10⁰, και
  • 9 πλαίσια χωροθετήθηκαν σε 3 σειρές των 3 πλαισίων σε διάταξη portrait και κλίση 10⁰ επίσης.

Ο αντιστροφέας που χρησιμοποιήθηκε είναι της εταιρείας KOSTAL (PIKO 8.3).

Οι βάσεις στήριξης του συστήματος είναι της εταιρείας AlfaPress.

Το έργο ολοκληρώθηκε και συνδέθηκε στο δίκτυο της ΔΕΗ στις 10/05/2012. Η προβλεπόμενη παραγωγή του συστήματος ανέρχεται στις 11.750 KWhrsετησίως.

  • Net Metering - Go Solar
  • Προτάσεις για Επιχειρήσεις
  • Enefsys - Save your energy