Ενδεικτικά Τεχνικά Ενεργειακά Έργα

Οικιακό δώμα στην Αγία Παρασκευή

   

 

Θέση έργου: Αγία Παρασκευή Αττικής
Τύπος έργου: Δώμα, Οικιακό
Ισχύς: 8,745 kWp
Ημ/νια ολοκλήρωσης: 25/05/2012
Τύπος φ/β πλαισίων: Yingli Solar, YL 265 C - 30 b
Τύπος αντιστροφέων: KOSTAL, Piko 8.3
Τύπος βάσεων στήριξης: Alfa Press
Κλίση πλαισίων/Αζιμούθιο: 8°/-45°

 

Το έργο αφορά σε οικιακό δώμα στην περιοχή της Αγίας Παρασκευής. Πρόκειται για δώμα ΒορειοΔυτικού – ΝοτιοΑνατολικού προσανατολισμού, συνολικού εμβαδού 120 τμ.

Το εγκατεστημένο φωτοβολταϊκό σύστημα συνολικής ισχύος 8,745 KWp, αποτελούμενο από 33 πλαίσια ισχύος 265 W της εταιρείας YingliSolar (YL 265 C – 30 b), χωροθετήθηκε σε 3 τμήματα ως εξής:

  • 31 πλαίσια χωροθετήθηκαν σε 2 τμήματα σε 3 σειρές των 12, 10 και 9 πλαισίων σε διάταξη portrait και κλίση 8⁰, και
  • 2 πλαίσια χωροθετήθηκαν μεμονωμένα σε στέγαστρα βεραντών σε διάταξη portrait και κλίση 8⁰ επίσης.

Ο αντιστροφέας που χρησιμοποιήθηκε είναι της εταιρείας KOSTAL (PIKO 8.3).

Οι βάσεις στήριξης του συστήματος είναι της εταιρείας AlfaPress.

Το έργο ολοκληρώθηκε στις 25/05/2012. Η προβλεπόμενη παραγωγή του συστήματος ανέρχεται στις 11.508 KWhrs ετησίως.

  • Net Metering - Go Solar
  • Προτάσεις για Επιχειρήσεις
  • Enefsys - Save your energy