Ενδεικτικά Τεχνικά Ενεργειακά Έργα

Οικιακό δώμα στην Γλυφάδα

   

 

Θέση έργου: Γλυφάδα Αττικής
Τύπος έργου: Δώμα, Οικιακό
Ισχύς: 9,81 kWp
Ημ/νια ολοκλήρωσης: 26/11/2012
Τύπος φ/β πλαισίων: Sun Power, SPR - 327 NE - WHT - D
Τύπος αντιστροφέων: Solar Edge, SE 10 KW
Τύπος βάσεων στήριξης: Alfa Press
Κλίση πλαισίων/Αζιμούθιο: 25°/0°

 

Το έργο αφορά σε οικιακό δώμα στην περιοχή της Γλυφάδας. Πρόκειται για δώμα Βόρειου – Νότιου προσανατολισμού, συνολικού εμβαδού 100 τμ.

Το εγκατεστημένο φωτοβολταϊκό σύστημα συνολικής ισχύος 9,81 KWp, αποτελούμενο από 30 πλαίσια ισχύος 327 W της εταιρείας Sunpower (SPR – 327NE– WHT– D), χωροθετήθηκε σε ένα ενιαίο τμήμα σε διάταξη 4 portrait, σε 2 σειρές των 7 και 2 των 8 πλαισίων, σε κλίση 25⁰ και μηδενική απόκλιση από τον Νότο (Αζιμούθιο = 0⁰).

Ο αντιστροφέας που χρησιμοποιήθηκε είναι της εταιρείας SolarEdge (SE 10KW).

Οι βάσεις στήριξης του συστήματος είναι της εταιρείας AlfaPress.

Το έργο ολοκληρώθηκε στις 26/11/2012. Η προβλεπόμενη παραγωγή του συστήματος ανέρχεται στις 12.840 KWhrs ετησίως, μειωμένη παρόλο τον βέλτιστο προσανατολισμό εξαιτίας έντονης σκίασης από όμορο προς ανατολή κτίριο.

  • Net Metering - Go Solar
  • Προτάσεις για Επιχειρήσεις
  • Enefsys - Save your energy