Ενδεικτικά Τεχνικά Ενεργειακά Έργα

Οικιακή στέγη στην Σαρωνίδα

   

 

Θέση έργου: Σαρωνίδα Αττικής
Τύπος έργου: Στέγη, Οικιακή
Ισχύς: 8,925 kWp
Ημ/νια ολοκλήρωσης: 29/04/2013
Τύπος φ/β πλαισίων: Conergy, PΗ 255 P
Τύπος αντιστροφέων: KOSTAL, Piko 10.1
Τύπος βάσεων στήριξης: Alfa Press
Κλίση πλαισίων/Αζιμούθιο: 12° και 14°/-80° και +100°

 

Το έργο αφορά σε οικιακή στέγη στην περιοχή της Σαρωνίδας. Πρόκειται για δίρριχτη στέγη Ανατολικού – Δυτικού προσανατολισμού, συνολικού εμβαδού 81,74 τμ και κλίσης 12⁰/14⁰.

Το εγκατεστημένο φωτοβολταϊκό σύστημα συνολικής ισχύος 8,925 KWp, αποτελούμενο από 35 πλαίσια ισχύος 225 W της εταιρείας Conergy (PH 255 P), μοιράστηκε ως εξής:

  • 11 πλαίσια τοποθετήθηκαν στο ανατολικό ρίχτι, σε 2 τμήματα, με 3 πλαίσια σε 1 σειρά και διάταξη portrait στο πρώτο και 8 πλαίσια σε 2 σειρές και διάταξη portrait, και
  • 24 πλαίσια τοποθετήθηκαν στο δυτικό ρίχτι της στέγης, σε 4 σειρές και διάταξη portrait επίσης.

Ο αντιστροφέας που χρησιμοποιήθηκε είναι της εταιρείας KOSTAL (Piko 10.1).

Οι βάσεις στήριξης του συστήματος είναι της εταιρείας AlfaPress.

Το έργο ολοκληρώθηκε και συνδέθηκε στο δίκτυο της ΔΕΗ στις 29/4/2013. Η προβλεπόμενη παραγωγή του συστήματος ανέρχεται στις 12.140 KWhrs ετησίως.

  • Net Metering - Go Solar
  • Προτάσεις για Επιχειρήσεις
  • Enefsys - Save your energy