Ενδεικτικά Τεχνικά Ενεργειακά Έργα

Επαγγελματικό δώμα στο Ελληνικό

   

 

Θέση έργου: Ελληνικό Αττικής
Τύπος έργου: Δώμα, Επαγγελματικό
Ισχύς: 2,82 kWp
Ημ/νια ολοκλήρωσης: 15/03/2011
Τύπος φ/β πλαισίων: Schuco, MPE 235 PS 09 Poly
Τύπος αντιστροφέων: SMA, Sunny Boy 3000 TL - 20
Τύπος βάσεων στήριξης: Schletter
Κλίση πλαισίων/Αζιμούθιο: 20°/0°

 

Το έργο αφορά σε επαγγελματικό δώμα στην περιοχή του Ελληνικού. Πρόκειται για δώμα Βόρειου – Νότιου προσανατολισμού, συνολικού εμβαδού 53 τμ.

Το εγκατεστημένο φωτοβολταϊκό σύστημα συνολικής ισχύος 2,82 KWp, αποτελούμενο από 12 πλαίσια ισχύος 235 W της εταιρείας Schüco (MPE 235 PS 09 Poly), χωροθετήθηκε σε 3 σειρές των 4 πλαισίων σε διάταξη landscape, σε κλίση 20⁰. Ο αντιστροφέας που χρησιμοποιήθηκε είναι της εταιρείας SMA (SunnyBoy 3000 TL – 20).

Οι βάσεις στήριξης του συστήματος είναι της εταιρείας Schletter. Ιδιαίτερο στοιχείο της κατασκευής αποτελεί το γεγονός της στήριξης, μέσω κοιλοδοκών, του συστήματος στο στηθαίο, ώστε να μην διατρυπηθεί η υπάρχουσα μόνωση του δώματος.

Το έργο ολοκληρώθηκε και συνδέθηκε στο δίκτυο της ΔΕΗ στις 5/4/2011. Η προβλεπόμενη παραγωγή του συστήματος ανήρχετο στις 3.419 KWhrs ετησίως, μειωμένη παρόλο τον βέλτιστο προσανατολισμό λόγω σκίασης κατά τους χειμερινούς μήνες από παρακείμενο κτίσμα.

  • Net Metering - Go Solar
  • Προτάσεις για Επιχειρήσεις
  • Enefsys - Save your energy