Ενδεικτικά Τεχνικά Ενεργειακά Έργα

Οικιακή στέγη στην Βάρη

   

 

Θέση έργου: Βάρη Αττικής
Τύπος έργου: Στέγη, Οικιακή
Ισχύς: 9,945 kWp
Ημ/νια ολοκλήρωσης: 08/04/2011
Τύπος φ/β πλαισίων: Ying Li, YL 255 C - 30 b
Τύπος αντιστροφέων: SMA, Sunny Tripower 10000 TL - 10
Τύπος βάσεων στήριξης: Alfa Press
Κλίση πλαισίων/Αζιμούθιο: 13,77°/-110° και +70°

 

Το έργο αφορά σε οικιακή στέγη στην περιοχή της Βάρης. Πρόκειται για δίρριχτη στέγη Ανατολικού – Δυτικού προσανατολισμού, συνολικού εμβαδού 105,5 τμ και κλίσης 13,77⁰.

Το εγκατεστημένο φωτοβολταϊκό σύστημα συνολικής ισχύος 9,945 KWp, αποτελούμενο από 39 πλαίσια ισχύος 255 W της εταιρείας YingliSolar (YL 255 C – 30 b), μοιράστηκε στα 2 ρίχτια ως εξής:

  •  21 πλαίσια τοποθετήθηκαν στο δυτικό, σε 4 σειρές και διάταξη portrait, και
  • 18 πλαίσια τοποθετήθηκαν στο ανατολικό, σε 4 σειρές και διάταξη portrait επίσης.

Ο αντιστροφέας που χρησιμοποιήθηκε είναι της εταιρείας SMA (SunnyTripower 10000 TL – 10).

Οι βάσεις στήριξης του συστήματος είναι της εταιρείας AlfaPress. Συγκεκριμένα χρησιμοποιήθηκαν τα ρυθμιζόμενα άγκιστρα κεραμοσκεπής, τα οποία στερεώνονται στις τεγίδες της στέγης και ρυθμίζονται σε ύψος τέτοιο που να επιτρέπει την επανατοποθέτηση των κεραμιδιών.

Το έργο ολοκληρώθηκε και συνδέθηκε στο δίκτυο της ΔΕΗ στις 12/5/2011. Η προβλεπόμενη παραγωγή του συστήματος ανήρχετο στις 13.550 KWhrs ετησίως.

Η παρακολούθηση του συστήματος έως τις 31/10/2011 έδειξε 9.100 KWhrs, παραγωγή πλέον της υπολογισμένης κατά 1.180 KWhrs (περίπου 13%).

  • Net Metering - Go Solar
  • Προτάσεις για Επιχειρήσεις
  • Enefsys - Save your energy