Ναυαρίνου 34, Γλυφάδα 16561
210 9637395

Ενεργειακή

Harness the energy

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ

Η Enefsys ως ενεργειακή – τεχνική εταιρία δραστηριοποιείται στον χώρο των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, της αναβάθμισης / διαχείρισης ενέργειας και της κατασκευής / ανακαίνισης κατοικιών. Ο ενεργειακός τομέας ως κύριος υπεύθυνος για την ρύπανση του περιβάλλοντος απαιτεί την ανεξαρτητοποίηση από τις ρυπογόνες πηγές παραγωγής, και την στροφή προς ήπιες και φιλικές με το περιβάλλον τεχνολογίες, και παράλληλα ευαισθητοποίηση στην σωστή διαχείριση της.  Η Ελλάδα εναρμόνισε την ελληνική νομοθεσία σχετικά με την ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίων με αυτήν της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τον νόμο 4122/2013.

Ο ενεργειακός τομέας είναι ο κύριος υπεύθυνος για τη ρύπανση του περιβάλλοντος, καθώς σχεδόν το 95% της ατμοσφαιρικής ρύπανσης που οδηγεί στην υπερθέρμανση του πλανήτη οφείλεται στην παραγωγή, τον μετασχηματισμό και την χρήση των συμβατικών καυσίμων. Επίσης, ο κτιριακός τομέας είναι υπεύθυνος για το 40% της κατανάλωσης ενέργειας στην Ελλάδα. Η αντικατάσταση των ρυπογόνων πηγών ενέργειας με ανανεώσιμες καθαρές μορφές ενέργειας, καθώς και η σωστή διαχείριση της χρήσης της ενέργειας είναι μονόδρομος στην οικονομική και κοινωνική εξέλιξη και γενικότερα στην ιστορική πορεία του σύγχρονου πολιτισμού.

ΓΙΑ ΙΔΙΩΤΕΣ

  • Ενεργειακή Αναβάθμιση – Πρόγραμμα «Εξοικονόμηση κατ’οίκον»
  • Solar – Ενεργειακός Συμψηφισμός (net metering)
  • Υπηρεσίες Ενέργειας

ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

  • Ενεργειακή Αναβάθμιση ανά επιχειρηματικό κλάδο  
  • Ξενοδοχεία, Αθλητικά κέντρα, Σχολεία, Κτίρια γραφείων, Κατασκευαστικές επιχειρήσεις, Νοσοκομεία, Αγροτικός τομέας, Δημόσιο
  • Ενεργειακές Υπηρεσίες για επιχειρήσεις