Ναυαρίνου 34, Γλυφάδα 16561
210 9637395

Παραγωγή θερμικής ενέργειας (ΣΗΘ), βιομάζα, γεωθερμία, φωτοβολταΐκά.

Θερμοκήπια, ξηραντήρια, αποστακτήρια, συστήματα εξάτμισης

ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ

Επεμβάσεις στα συστήματα που καταναλώνουν θερμότητα (ξηραντήρια, συστήματα εξάτμισης, απόσταξης κλπ.), ανάκτηση θερμότητας, αντικατάσταση εξοπλισμού, συστήματα ελέγχου και παραγωγή ενέργειας με την αξιοποίηση των υπολοιμάτων (βιομάζα) ή φωτοβολταικών συστημάτων.

Στον Αγροτικό τομέα και ειδικότερα σε ένα θερμοκήπιο, η μείωση του κόστους παραγωγής επιτυγχάνεται σε γενικές γραμμές με τους ακόλουθους τρόπους:

  • Mέσω παραγωγής της θερμικής ενέργειας που είναι απαραίτητη για την καλλιέργεια των προϊόντων εντός του θερμοκηπίου  (γεωθερμικές αντλίες θερμότητας, ηλιακή ενέργεια, καύση υπολοιμάτων).
  • Με την αξιοποίηση των παραγόμενων καυσαερίων για την παραγωγή CO2 που είναι απαραίτητο στοιχείο για την διαδικασία της φωτοσύνθεσης
  • Με την αύξηση των εσόδων της μονάδας από την πώληση της παραγόμενης ηλεκτρικής (βιομάζα – φωτοβολταΐκά) ενέργειας στο εθνικό δίκτυο

Η βιομάζα μπορεί να αξιοποιηθεί για θέρμανση θερμοκηπίων και κτηνοτροφικών μονάδων, ξήρανση γεωργικών προϊόντων, κάλυψη αναγκών θερμότητας, ψύξης και ηλεκτρισμού.

** Για περεταίρω πληροφορίες σχετικά με την χρηματοδότηση τέτοιων έργων βλέπε εδώ: ESCO

ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ

Η γεωθερμική ενέργεια είναι μια ήπια ανανεώσιμη μορφή ενέργειας που χρησιμοποιείται για την παραγωγή ζεστού νερού, θέρμανση θερμοκηπίων, μονάδες ιχθυοκαλλιέργειας, ξήρανση αγροτικών προιόντων και αφαλάτωση νερού.

 

ΣΗΘ – ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ

Εξοικονόμηση καυσίμου, ενεργειακή αυτονομία, υψηλότερος βαθμός απόδοσης στα συστήματα παραγωγής θερμικής και ηλεκτρικής ενέργειας, και μείωση εκπεμπόμενων ρύπων προς το περιβάλλον. Η απόδοση συστημάτων ΣΗΘ μπορεί να φτάσει και το 85% σε σχέση με τα συμβατικά συστήματα που κυμαίνονται περίπου στο 55%.

ΗΛΙΟΘΕΡΜΙΑ – ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ

Ηλιοθερμικά συστήματα παραγωγής ζεστού νερού χρήσης, θέρμανσης ακόμη και ψύξης (ψύκτες απορρόφησης ή προσρόφησης) μπορούν να συνεισφέρουν το 95% των αναγκών για Ζεστά Νερά Χρήσης, το 60% για κεντρική θέρμανση και το 95% για θέρμανση πισίνας, με χρόνους απόσβεσης 4-6 χρόνια.

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΑΠΕ

Η ενσωμάτωση ΑΠΕ στα κτίρια, ιδιαιτέρως εκείνα τα οποία καταγράφουν υψηλές ηλεκτρικές καταναλώσεις είναι απαραίτητες για την δραστική μείωση της κατανάλωσης. Με την μέθοδο net metering παράγουμε μέρος ή όλη την ηλεκτρική ενέργεια μου χρειαζόμαστε μειώνοντας τις καταναλώσεις έως και 70%.

ΦΟΡΜΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Ενδιαφέρεστε για τη συγκεκριμένη υπηρεσία; Συμπληρώστε τη φόρμα και θα σας ενημερώσουμε άμεσα.

PHOTO GALLERY