Ναυαρίνου 34, Γλυφάδα 16561
210 9637395

Αθλητικά Κέντρα - Γυμναστήρια

Μικρά και μεγάλα γυμνστήρια, κολυμβητήρια και λοιπές αθλητικές εγκαταστάσεις.

ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ – ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΑ

Με τις κατάλληλες παρεμβάσεις στο κέλυφος και στα συστήματα θέρμανσης μειώνουμε το κόστος για θέρμανση, ψύξη και ηλεκτρικό.  Με την εγκατάσταση ενός φωτοβολταΐκού και το net metering παράγουμε μέρος της απαιτούμενης ενέργειας το κτιρίου μειώνοντας δραματικά τα ενεργειακά κόστη.

Ανεβάστε τον πήχη στην ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών μειώνοντας τα λειτουργικά κόστη.

Στην Ελλάδα, η κατανάλωση ενέργειας σε κλειστά γυμναστήρια είναι η δεύτερη μεγαλύτερη δαπάνη, μετά τα έξοδα προσωπικού, αφού φτάνει και στο 30% των συνολικών λειτουργικών εξόδων σε σύγκριση με το 10-20% σε κτήρια διαφορετικών χρήσεων. Συχνά το υψηλό κόστος προκαλεί περιορισμό των ωρών λειτουργίας του Κολυμβητηρίου ή της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών (π.χ. διακοπή θέρμανσης, ή μείωση φωτισμού). Η ειδική κατανάλωση ενέργειας σε διάφορες ευρωπαϊκές κλειστές αθλητικές εγκαταστάσεις κυμαίνεται από 170–600 kWh/m2 στα γυμναστήρια πολλαπλών χρήσεων και 600–6000 kWh/m2 στα κολυμβητήρια. Στην Ελλάδα, η αντίστοιχη μέση ειδική κατανάλωση ενέργειας είναι 73,2 kWh/m2 στα κλειστά γυμναστήρια, πολύ χαμηλή, κύρια λόγω της έλλειψης συστημάτων αερισμού/θέρμανσης/ΖΝΧ και 450 kWh/m2 στα κολυμβητήρια.

Η διαμόρφωση ορθολογικής συμπεριφοράς του προσωπικού σε συνδυασμό με τις παρακάτω προτεινόμενες παρεμβάσεις μπορεί να συνεισφέρουν σημαντικά στην μείωση των λειτουργικών δαπανών.

** Για περεταίρω πληροφορίες σχετικά με την χρηματοδότηση τέτοιων έργων βλέπε εδώ: ESCO

 

 

ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ – ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ

Αντικατάσταση συστημάτων θέρμανσης με Αντλίες Θερμότητας ή αντικατάσταση κλιματιστικών με νέας γενιάς. Μειώνουμε τις καταναλώσεις από 25 έως και 60%

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΕΒΗΤΑ

Αντικατάσταση υπάρχοντος λέβητα πετρελαίου με νέο υψηλής απόδοσης ή αντικατάσταση με λέβητα φυσικού αερίου.  Η μείωση δαπάνης μπορεί να φτάσει και το 50%.

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

Η κατανάλωση για φωτισμό στα κτίρια είναι 20 – 50% της συνολικής ενεργειακής κατανάλωσης.  Η αντικατάσταση συμβατικών λαμπτήρων με λαμπτήρες LED σε συνδυασμό με την απαραίτητη μελέτη φωτισμού μπορεί να επιφέρει μειώσεις 30 – 80%.

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΩΝ

H Εφαρμογή Συστήματος Ενεργειακής Διαχείρισης Κτηρίων (BEMS – Building Energy Management Systems) μπορεί να επιφέρει μείωση της κατανάλωσης θέρμανσης, κλιματισμού και φωτισμού έως 30%. Η αποπληρωμή του επιτυγχάνεται σε 2 έως 5 έτη.

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΑΠΕ

Η ενσωμάτωση ΑΠΕ στα κτίρια, ιδιαιτέρως εκείνα τα οποία καταγράφουν υψηλές ηλεκτρικές καταναλώσεις είναι απαραίτητης για την δραστική μείωση της κατανάλωσης.  Με την μέθοδο net metering  παράγουμε μέρος ή όλη την ηλεκτρική ενέργεια μου χρειαζόμαστε μειώνοντας τις καταναλώσεις έως και 70%.

ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ ΚΕΛΥΦΟΥΣ

Η θερμομόνωση μπορεί να μειώσει τις ανάγκες του κτιρλιου για θέρμανση και ψύξη από 40-60%, διατηρεί σταθερή εσωτερική θερμοκρασία, αναβαθμίζει το κτίριο και εξασφαλίζει υψηλή ενεργειαή κλάση. Οι αποσβέσεις κυμαίνονται από 4-6 έτη.

ΣΗΘ – ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ

Εξοικονόμηση καυσίμου, ενεργειακή αυτονομία, υψηλότερος βαθμός απόδοσης στα συστήματα παραγωγής θερμικής και ηλεκτρικής ενέργειας, και μείωση εκπεμπόμενων ρύπων προς το περιβάλλον.  Η απόδοση συστημάτων ΣΗΘ μπορεί να φτάσει και το 85% σε σχέση με τα συμβατικά συστήματα που κυμαίνονται περίπου στο 55%.

ΗΛΙΟΘΕΡΜΙΑ – ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ

Ηλιοθερμικά συστήματα παραγωγής ζεστού νερού χρήσης, θέρμανσης ακόμη και ψύξης (ψύκτες απορρόφησης/προσρόφησης) μπορούν να συνεισφέρουν το 95% των αναγκών για Ζεστά Νερά Χρήσης, το 60% για κεντρική θέρμανση και το 95% για θέρμανση πισίνας, με χρόνους απόσβεσης 4-6 χρόνια.

ΦΟΡΜΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Ενδιαφέρεστε για τη συγκεκριμένη υπηρεσία; Συμπληρώστε τη φόρμα και θα σας ενημερώσουμε άμεσα.

PHOTO GALLERY