Ναυαρίνου 34, Γλυφάδα 16561
210 9637395

Δημόσια Κτίρια - Δήμοι

Δημόσια κτίρια Εκπαίδευσης, Γραφεία, Υγείας & Κοινωνικής Πρόνοιας, Συνάθροισης Κοινού, Σωφρονισμού

ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΤΙΡΙΑ – ΔΗΜΟΙ

Με τις κατάλληλες παρεμβάσεις στο κέλυφος και στα συστήματα θέρμανσης μειώνουμε το κόστος για θέρμανση, ψύξη και ηλεκτρικό.  Με την εγκατάσταση ενός φωτοβολταΐκού και το net metering παράγουμε μέρος της απαιτούμενης ενέργειας το κτιρίου μειώνοντας δραματικά τα ενεργειακά κόστη.  Παρεμβαίνουμε στο ενεργειακό κόστος, μειώνουμε τα λειτουργικά κόστη και τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα.

Η Κοινοτική οδηγία 2010/31/ΕΚ θέτει νέους στόχους στην ΕΕ για το 2030.  Έκδοση πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης για όλα τα κτίρια άνω των 250 τ.μ και από 01.01.2019 όλα τα κτίρια του δημοσίου και του ευρύτερου δημοσίου τομέα πρέπει να κατατάσσονται ως κτίρια σχεδόν μηδενικής κατανάλωση ενέργειας.

Νέοι στόχοι ΕΕ για το 2030

Οι νέοι στόχοι της ΕΕ για την κλιματική αλλαγή και την ενεργειακή απόδοση κτιρίων περιλαμβάνουν δεσμευτικούς στόχους μείωσης των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου κατά 40% σε σχέση με το 1990.  Επίσης το ενεργειακό μείγμα της πρέπει να αποτελείται τουλάχιστον από 27% ΑΠΕ και 27% εξοικονόμηση ενέργειας από την ενεργειακή απόδοση κτιρίων. Η Ελληνική νομοθεσία εναρμονίστηκε με τους Ν. 4122/2013 (ΦΕΚ Α 42) και Ν. 4342/2015 (ΦΕΚ Α 143).

Αφορά όλα τα δημόσια κτίρια άνω των 250 τ.μ καθώς και την αναβάθμιση του 3% ετησίως του συνολικού εμβαδού ψυχόμενων και θερμαινόμενων χώρων όλων των ιδιόκτητων κτιρίων, που καταλαμβάνονται από την δημόσια διοίκηση.

Δείτε παρακάτω μερικές από τις παρεμβάσεις που αφορούν στον κτιριακό τομέα για την μείωση του ενεργειακού αποτυπώματος.

** Για περεταίρω πληροφορίες σχετικά με την χρηματοδότηση τέτοιων έργων βλέπε εδώ: ESCO

ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ – ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ

Αντικατάσταση συστημάτων θέρμανσης με Αντλίες Θερμότητας ή αντικατάσταση κλιματιστικών με νέας γενιάς.  Η μείωση κυμαίνεται από 25 έως και 60%.

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΕΒΗΤΑ

Αντικατάσταση υπάρχοντος λέβητα πετρελαίου με νέο υψηλής απόδοσης ή αντικατάσταση με λέβητα φυσικού αερίου. Η μείωση δαπάνης μπορεί να φτάσει και το 50%.

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ

Αντικαθιστώντας τα παλαιά κουφώματα με νέα μειώνουμε τις ανάγκες για θέρμανση και ψύξη με αποτέλεσμα την μείωση των παραπάνω καταναλώσεων κατά τουλάχιστον 30%.

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΩΝ

H Εφαρμογή Συστήματος Ενεργειακής Διαχείρισης Κτηρίων (BEMS – Building Energy Management Systems) μπορεί να επιφέρει μείωση της κατανάλωσης θέρμανσης, κλιματισμού και φωτισμού έως 30%. Η αποπληρωμή του επιτυγχάνεται σε 2 έως 5 έτη.

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

Η κατανάλωση για φωτισμό στα κτίρια είναι 20 – 50% της συνολικής ενεργειακής κατανάλωσης. Η αντικατάσταση συμβατικών λαμπτήρων με λαμπτήρες LED σε συνδυασμό με την απαραίτητη μελέτη φωτισμού μπορεί να επιφέρει μειώσεις 30 – 80%.

ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ ΚΕΛΥΦΟΥΣ

Η θερμομόνωση μπορεί να μειώσει τις ανάγκες του κτιρλιου για θέρμανση και ψύξη από 40-60%, διατηρεί σταθερή εσωτερική θερμοκρασία, αναβαθμίζει το κτίριο και εξασφαλίζει υψηλή ενεργειαή κλάση. Οι αποσβέσεις κυμαίνονται από 4-6 έτη.

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΑΠΕ

Η ενσωμάτωση ΑΠΕ στα κτίρια, ιδιαιτέρως εκείνα τα οποία καταγράφουν υψηλές ηλεκτρικές καταναλώσεις είναι απαραίτητες για την δραστική μείωση της κατανάλωσης. Με την μέθοδο net metering παράγουμε μέρος ή όλη την ηλεκτρική ενέργεια μου χρειαζόμαστε μειώνοντας τις καταναλώσεις έως και 70%.

ΣΗΘ – ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ

Εξοικονόμηση καυσίμου, ενεργειακή αυτονομία, υψηλότερος βαθμός απόδοσης στα συστήματα παραγωγής θερμικής και ηλεκτρικής ενέργειας, και μείωση εκπεμπόμενων ρύπων προς το περιβάλλον. Η απόδοση συστημάτων ΣΗΘ μπορεί να φτάσει και το 85% σε σχέση με τα συμβατικά συστήματα που κυμαίνονται περίπου στο 55%.

ΗΛΙΟΘΕΡΜΙΑ – ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ

Ηλιοθερμικά συστήματα παραγωγής ζεστού νερού χρήσης, θέρμανσης ακόμη και ψύξης (ψύκτες απορρόφησης ή προσρόφησης) μπορούν να συνεισφέρουν το 95% των αναγκών για Ζεστά Νερά Χρήσης, το 60% για κεντρική θέρμανση και το 95% για θέρμανση πισίνας, με χρόνους απόσβεσης 4-6 χρόνια.

ΦΟΡΜΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Ενδιαφέρεστε για τη συγκεκριμένη υπηρεσία; Συμπληρώστε τη φόρμα και θα σας ενημερώσουμε άμεσα.

PHOTO GALLERY