Ναυαρίνου 34, Γλυφάδα 16561
210 9637395

Νοσοκομεία - Κέντρα Υγείας

Ενεργειακή Αναβάθμιση Νοσοκομείων & Κέντρων Υγείας

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ – ΚΕΝΤΡΑ ΥΓΕΙΑΣ

Τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των νοσοκομείων απαιτούν παρεμβάσεις στο κέλυφος και στα συστήματα θέρμανσης και εξαερισμού για την διατήρηση σταθερής θερμοκρασίας και υγρασίας και ταυτόχρονα η μείωση της κατανάλωσης καυσίμου και ηλεκτρικού.  Επιπλέον, με την εγκατάσταση ενός φωτοβολταΐκού και το net metering παράγουμε μέρος της απαιτούμενης ενέργειας το κτιρίου μειώνοντας δραματικά τα ενεργειακά κόστη.

 

Το αυξημένο κόστος λειτουργίας των νοσοκομείων και η επιβάρυνση του περιβάλλοντος οδηγεί στην ανάγκη χρήσης σύγχρονων εγκαταστάσεων και ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Εξαιτίας των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών των νοσοκομείων (μεγάλο μέγεθος κτιρίων, 24ωρη λειτουργία καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου, διατήρηση εσωτερικής θερμοκρασίας, ταυτόχρονη λειτουργία πολλών ιατρικών μηχανημάτων), η ενεργειακή κατανάλωση ανά μονάδα επιφάνειας είναι ιδιαίτερα υψηλή σε σχέση με τα υπόλοιπα δημόσια κτήρια.  Η κατανάλωση ενέργειας ενός Νοσοκομείου είναι 50% υψηλότερη σε σχέση με την κατανάλωση ενός ξενοδοχείου. 

Η διαμόρφωση ορθολογικής συμπεριφοράς του προσωπικού σε συνδυασμό με τις παρακάτω προτεινόμενες παρεμβάσεις μπορεί να συνεισφέρουν σημαντικά στην μείωση των λειτουργικών δαπανών.

** Για περεταίρω πληροφορίες σχετικά με την χρηματοδότηση τέτοιων έργων βλέπε εδώ: ESCO

ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ – ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ

Αντικατάσταση συστημάτων θέρμανσης με Αντλίες Θερμότητας ή αντικατάσταση κλιματιστικών με νέας γενιάς. Μειώνουμε τις καταναλώσεις από 25 έως και 60%

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΕΒΗΤΑ

Αντικατάσταση υπάρχοντος λέβητα πετρελαίου με νέο υψηλής απόδοσης ή αντικατάσταση με λέβητα φυσικού αερίου.  Η μείωση δαπάνης μπορεί να φτάσει και το 50%.

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ

Αντικαθιστώντας τα παλαιά κουφώματα με νέα μειώνουμε τις ανάγκες για θέρμανση και ψύξη με αποτέλεσμα την μείωση των παραπάνω καταναλώσεων κατά τουλάχιστον 30%.

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΩΝ

H Εφαρμογή Συστήματος Ενεργειακής Διαχείρισης Κτηρίων (BEMS – Building Energy Management Systems) μπορεί να επιφέρει μείωση της κατανάλωσης θέρμανσης, κλιματισμού και φωτισμού έως 30%. Η αποπληρωμή του επιτυγχάνεται σε 2 έως 5 έτη.

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

Η κατανάλωση για φωτισμό στα κτίρια είναι 20 – 50% της συνολικής ενεργειακής κατανάλωσης.  Η αντικατάσταση συμβατικών λαμπτήρων με λαμπτήρες LED σε συνδυασμό με την απαραίτητη μελέτη φωτισμού μπορεί να επιφέρει μειώσεις 30 – 80%.

ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ ΚΕΛΥΦΟΥΣ

Η θερμομόνωση μπορεί να μειώσει τις ανάγκες του κτιρλιου για θέρμανση και ψύξη από 40-60%, διατηρεί σταθερή εσωτερική θερμοκρασία, αναβαθμίζει το κτίριο και εξασφαλίζει υψηλή ενεργειαή κλάση. Οι αποσβέσεις κυμαίνονται από 4-6 έτη.

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΑΠΕ

Η ενσωμάτωση ΑΠΕ στα κτίρια, ιδιαιτέρως εκείνα τα οποία καταγράφουν υψηλές ηλεκτρικές καταναλώσεις είναι απαραίτητης για την δραστική μείωση της κατανάλωσης.  Με την μέθοδο net metering  παράγουμε μέρος ή όλη την ηλεκτρική ενέργεια μου χρειαζόμαστε μειώνοντας τις καταναλώσεις έως και 70%.

ΣΗΘ – ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ

Εξοικονόμηση καυσίμου, ενεργειακή αυτονομία, υψηλότερος βαθμός απόδοσης στα συστήματα παραγωγής θερμικής και ηλεκτρικής ενέργειας, και μείωση εκπεμπόμενων ρύπων προς το περιβάλλον.  Η απόδοση συστημάτων ΣΗΘ μπορεί να φτάσει και το 85% σε σχέση με τα συμβατικά συστήματα που κυμαίνονται περίπου στο 55%.

ΗΛΙΟΘΕΡΜΙΑ – ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ

Ηλιοθερμικά συστήματα παραγωγής ζεστού νερού χρήσης, θέρμανσης ακόμη και ψύξης (ψύκτες απορρόφησης/προσρόφησης) μπορούν να συνεισφέρουν το 95% των αναγκών για Ζεστά Νερά Χρήσης, το 60% για κεντρική θέρμανση και το 95% για θέρμανση πισίνας, με χρόνους απόσβεσης 4-6 χρόνια.

ΦΟΡΜΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Ενδιαφέρεστε για τη συγκεκριμένη υπηρεσία; Συμπληρώστε τη φόρμα και θα σας ενημερώσουμε άμεσα.

PHOTO GALLERY