Ναυαρίνου 34, Γλυφάδα 16561
210 9637395

Σχολεία

Ιδιωτικά εκπαιδευτήρια, φροντιστήρια

ΣΧΟΛΕΙΑ

Με τις κατάλληλες παρεμβάσεις στο κέλυφος και στα συστήματα θέρμανσης μειώνουμε το κόστος για θέρμανση, ψύξη και ηλεκτρικό.  Με την εγκατάσταση ενός φωτοβολταΐκού και το net metering παράγουμε μέρος της απαιτούμενης ενέργειας το κτιρίου μειώνοντας δραματικά τα ενεργειακά κόστη.  Παρεμβαίνουμε στο ενεργειακό κόστος, μειώνουμε τα λειτουργικά κόστη και αύξάνουμε την κερδοφορία.

Η ενεργειακή κατανάλωση ενός τυπικού σχολείου στην Ελλάδα κυμαίνεται περί τις 68 kWh/m2/έτος, εκ των οποίων οι 55 kWh/m2/έτος καταναλώνονται για θερμικούς λόγους και είναι μικρότερη από άλλες χώρες της ΕΕ.  Τα προβλήματα που παρατηρούνται συνήθως στα Ελληνικά σχολεία συνοψίζονται στην έλλειψη συνθηκών θερμικής και οπτικής άνεσης.

Εντοπισμός προβλημάτων

  • Κατανάλωση ενέργειας υψηλή σε σχέση με την θερμική άνεση που προσφέρουν
  • Ακατάλληλος προσανατολισμός κτιρίου
  • Ακατάλληλος σχεδιασμός ανοιγμάτων και συστημάτων φωτισμού με αποτέλεσμα την ανισοκατανομή του φωτισμού
  • Ανεξέλεγκτος αερισμός
  • Μεγάλες θερμικές απώλειες από το κέλυφος
  • Κακή συντήρηση και ανορθολογική λειτουργία συστημάτων θέρμανσης
  • Ανεπάρκεια συστημάτων σκίασης

Λαμβάνοντας υπόψιν την εποχική λειτουργία των εκπαιδευτηρίων σχεδιάζουμε ολοκληρωμένα συστήματα διαχείρισης και παραγωγής ενέργειας.

Δείτε παρακάτω μερικές από τις παρεμβάσεις στον εκπαιδευτικό τομέα για την αντιμετώπιση του ενεργειακού κόστους, την μείωση των λειτουργικών & την αύξηση κερδοφορίας.

** Για περεταίρω πληροφορίες σχετικά με την χρηματοδότηση τέτοιων έργων βλέπε εδώ: ESCO

ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ – ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ

Αντικατάσταση συστημάτων θέρμανσης με Αντλίες Θερμότητας ή αντικατάσταση κλιματιστικών με νέας γενιάς.  Η μείωση κυμαίνεται από 25 έως και 60%.

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΕΒΗΤΑ

Αντικατάσταση υπάρχοντος λέβητα πετρελαίου με νέο υψηλής απόδοσης ή αντικατάσταση με λέβητα φυσικού αερίου. Η μείωση δαπάνης μπορεί να φτάσει και το 50%.

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ

Αντικαθιστώντας τα παλαιά κουφώματα με νέα μειώνουμε τις ανάγκες για θέρμανση και ψύξη με αποτέλεσμα την μείωση των παραπάνω καταναλώσεων κατά τουλάχιστον 30%.

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΩΝ

H Εφαρμογή Συστήματος Ενεργειακής Διαχείρισης Κτηρίων (BEMS – Building Energy Management Systems) μπορεί να επιφέρει μείωση της κατανάλωσης θέρμανσης, κλιματισμού και φωτισμού έως 30%. Η αποπληρωμή του επιτυγχάνεται σε 2 έως 5 έτη.

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

Η κατανάλωση για φωτισμό στα κτίρια είναι 20 – 50% της συνολικής ενεργειακής κατανάλωσης. Η αντικατάσταση συμβατικών λαμπτήρων με λαμπτήρες LED σε συνδυασμό με την απαραίτητη μελέτη φωτισμού μπορεί να επιφέρει μειώσεις 30 – 80%.

ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ ΚΕΛΥΦΟΥΣ

Η θερμομόνωση μπορεί να μειώσει τις ανάγκες του κτιρλιου για θέρμανση και ψύξη από 40-60%, διατηρεί σταθερή εσωτερική θερμοκρασία, αναβαθμίζει το κτίριο και εξασφαλίζει υψηλή ενεργειαή κλάση. Οι αποσβέσεις κυμαίνονται από 4-6 έτη.

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΑΠΕ

Η ενσωμάτωση ΑΠΕ στα κτίρια, ιδιαιτέρως εκείνα τα οποία καταγράφουν υψηλές ηλεκτρικές καταναλώσεις είναι απαραίτητες για την δραστική μείωση της κατανάλωσης. Με την μέθοδο net metering παράγουμε μέρος ή όλη την ηλεκτρική ενέργεια μου χρειαζόμαστε μειώνοντας τις καταναλώσεις έως και 70%.

ΣΗΘ – ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ

Εξοικονόμηση καυσίμου, ενεργειακή αυτονομία, υψηλότερος βαθμός απόδοσης στα συστήματα παραγωγής θερμικής και ηλεκτρικής ενέργειας, και μείωση εκπεμπόμενων ρύπων προς το περιβάλλον. Η απόδοση συστημάτων ΣΗΘ μπορεί να φτάσει και το 85% σε σχέση με τα συμβατικά συστήματα που κυμαίνονται περίπου στο 55%.

ΗΛΙΟΘΕΡΜΙΑ – ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ

Ηλιοθερμικά συστήματα παραγωγής ζεστού νερού χρήσης, θέρμανσης ακόμη και ψύξης (ψύκτες απορρόφησης ή προσρόφησης) μπορούν να συνεισφέρουν το 95% των αναγκών για Ζεστά Νερά Χρήσης, το 60% για κεντρική θέρμανση και το 95% για θέρμανση πισίνας, με χρόνους απόσβεσης 4-6 χρόνια.

ΦΟΡΜΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Ενδιαφέρεστε για τη συγκεκριμένη υπηρεσία; Συμπληρώστε τη φόρμα και θα σας ενημερώσουμε άμεσα.

PHOTO GALLERY