Ναυαρίνου 34, Γλυφάδα 16561
210 9637395

Ξενοδοχειακός Κλάδος

Μεγάλες & μικρές ξενοδοχειακές μονάδες - Boutique Hotels

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΣ ΚΛΑΔΟΣ

Με τις κατάλληλες παρεμβάσεις στο κέλυφος και στα συστήματα θέρμανσης μειώνουμε το κόστος για θέρμανση, ψύξη και ηλεκτρικό.  Με την εγκατάσταση ενός φωτοβολταΐκού και το net metering παράγουμε μέρος της απαιτούμενης ενέργειας το κτιρίου μειώνοντας δραματικά τα ενεργειακά κόστη.  Παρεμβαίνουμε στο ενεργειακό κόστος, μειώνουμε τα λειτουργικά κόστη και αύξάνουμε την κερδοφορία.

Η κατανάλωση ενέργειας στα ξενοδοχεία είναι από τις υψηλότερες στον τομέα των μη-οικιστικών κτιρίων και ως λειτουργικό κόστος είναι σχεδόν ισοδύναμο της δαπάνης για αμοιβές προσωπικού. Η ετήσια κατανάλωση ενός ξενοδοχείου στην Ιταλία ανέρχεται σε 215 kWh/m2, στην Ισπανία σε 287 kWh/m2 και στην  Ελλάδα σε 280 kWh/m2.

Το πρώτο βήμα είναι η ενεργειακή μελέτη η οποία καταγράφει την υπάρχουσα κατάσταση.  Κατανομή καυσίμου (πετρέλαιο-αέριο-ηλεκτρισμός), δαπάνες για ζεστό νερό χρήσης, κατανομή της ηλεκτρικής ενέργειας, κατάσταση των κινητήρων, θερμομονωτική επάρκεια του κτιρίου και των κουφωμάτων.  Ακολουθεί οικονομοτεχνική μελέτη με στόχο την μέγιστη εξοικονόμηση με τη μικρότερη δαπάνη.

Δείτε παρακάτω μερικές από τις παρεμβάσεις στον ξενοδοχειακό τομέα για την αντιμετώπιση του ενεργειακού κόστους, την μείωση των λειτουργικών & την αύξηση κερδοφορίας.

** Για περεταίρω πληροφορίες σχετικά με την χρηματοδότηση τέτοιων έργων βλέπε εδώ: ESCO

ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ – ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ

Αντικατάσταση συστημάτων θέρμανσης με Αντλίες Θερμότητας ή αντικατάσταση κλιματιστικών με νέας γενιάς.  Η μείωση κυμαίνεται από 25 έως και 60%.

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΕΒΗΤΑ

Αντικατάσταση υπάρχοντος λέβητα πετρελαίου με νέο υψηλής απόδοσης ή αντικατάσταση με λέβητα φυσικού αερίου. Η μείωση δαπάνης μπορεί να φτάσει και το 50%.

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ

Αντικαθιστώντας τα παλαιά κουφώματα με νέα μειώνουμε τις ανάγκες για θέρμανση και ψύξη με αποτέλεσμα την μείωση των παραπάνω καταναλώσεων κατά τουλάχιστον 30%.

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΩΝ

H Εφαρμογή Συστήματος Ενεργειακής Διαχείρισης Κτηρίων (BEMS – Building Energy Management Systems) μπορεί να επιφέρει μείωση της κατανάλωσης θέρμανσης, κλιματισμού και φωτισμού έως 30%. Η αποπληρωμή του επιτυγχάνεται σε 2 έως 5 έτη.

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

Η κατανάλωση για φωτισμό στα κτίρια είναι 20 – 50% της συνολικής ενεργειακής κατανάλωσης. Η αντικατάσταση συμβατικών λαμπτήρων με λαμπτήρες LED σε συνδυασμό με την απαραίτητη μελέτη φωτισμού μπορεί να επιφέρει μειώσεις 30 – 80%.

ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ ΚΕΛΥΦΟΥΣ

Η θερμομόνωση μπορεί να μειώσει τις ανάγκες του κτιρλιου για θέρμανση και ψύξη από 40-60%, διατηρεί σταθερή εσωτερική θερμοκρασία, αναβαθμίζει το κτίριο και εξασφαλίζει υψηλή ενεργειαή κλάση. Οι αποσβέσεις κυμαίνονται από 4-6 έτη.

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΑΠΕ

Η ενσωμάτωση ΑΠΕ στα κτίρια, ιδιαιτέρως εκείνα τα οποία καταγράφουν υψηλές ηλεκτρικές καταναλώσεις είναι απαραίτητες για την δραστική μείωση της κατανάλωσης. Με την μέθοδο net metering παράγουμε μέρος ή όλη την ηλεκτρική ενέργεια μου χρειαζόμαστε μειώνοντας τις καταναλώσεις έως και 70%.

ΣΗΘ – ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ

Εξοικονόμηση καυσίμου, ενεργειακή αυτονομία, υψηλότερος βαθμός απόδοσης στα συστήματα παραγωγής θερμικής και ηλεκτρικής ενέργειας, και μείωση εκπεμπόμενων ρύπων προς το περιβάλλον. Η απόδοση συστημάτων ΣΗΘ μπορεί να φτάσει και το 85% σε σχέση με τα συμβατικά συστήματα που κυμαίνονται περίπου στο 55%.

ΗΛΙΟΘΕΡΜΙΑ – ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ

Ηλιοθερμικά συστήματα παραγωγής ζεστού νερού χρήσης, θέρμανσης ακόμη και ψύξης (ψύκτες απορρόφησης ή προσρόφησης) μπορούν να συνεισφέρουν το 95% των αναγκών για Ζεστά Νερά Χρήσης, το 60% για κεντρική θέρμανση και το 95% για θέρμανση πισίνας, με χρόνους απόσβεσης 4-6 χρόνια.

ΦΟΡΜΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Ενδιαφέρεστε για τη συγκεκριμένη υπηρεσία; Συμπληρώστε τη φόρμα και θα σας ενημερώσουμε άμεσα.

PHOTO GALLERY