Ναυαρίνου 34, Γλυφάδα 16561
210 9637395

Αποθήκευση Ενέργειας

Αποθήκευση ηλεκτρικής ενέργειας - αύξηση της ιδιοκατανάλωσης

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Αποθήκευση ενέργειας

Από το 2018 (άρθρο 23 του ν. 4513/2018)  επιτρέπεται πλέον η αποθήκευση μέρους της ενέργειας που παράγεται από σταθμούς παραγωγής ενέργειας που συνδέονται στην χαμηλή ή μέση τάση (ΧΤ/ΜΤ) (φωτοβολταϊκούς, βιομάζας / βιορευστών, βιοαερίου, μικρών υδροηλεκτρικών, μικρών ανεμογεννητριών και ΣΗΘΥΑ) σε συστήματα αποθήκευσης ενέργειας.

Τι είναι το σύστημα αποθήκευσης και τι επιτυγχάνεται

Ως σύστημα αποθήκευσης νοείται η συστοιχία συσσωρευτών ενέργειας συνήθως ιόντων λιθίου,  μετατροπέα/ρυθμιστή φόρτισης και συστημάτων παρακολούθησης, το οποίο συνδέεται στον σταθμό παραγωγής.  Στην περίπτωση σταθμού παραγωγής net metering (ενεργειακού συμψηφισμού) είναι δυνατή η αύξηση της ιδιοκατανάλωσης της ενέργειας που προέρχεται από το σταθμό παραγωγής και η επακόλουθη μείωση της απορρόφησης ενέργειας από το Δίκτυο στην εγκατάσταση του αυτοπαραγωγού, βελτιώνοντας τον ταυτοχρονισμό κατανάλωσης και μειώνοντας το κόστος.  Για παράδειγμα, σε συνδυασμό με ένα ΦΒ σταθμό, ένα σύστημα αποθήκευσης θα μπορούσε να αποθηκεύει την περίσσεια ενέργεια τις μεσημβρινές ώρες και να την αποδίδει στα φορτία του αυτοπαραγωγού τις βραδινές ώρες, δηλαδή τις ώρες που ο αυτοπαραγωγός θα έπρεπε να απορροφήσει ενέργεια από το Δίκτυο.

Σημειώνεται ότι η αποθήκευση ενέργειας στα φωτοβολταϊκά πάρκα βοηθά στην ισορροπία του συστήματος ηλεκτροδότησης μειώνοντας τις αιχμές ζήτησης κατά τις ώρες απόσυρσης των μονάδων παραγωγής (φωτοβολταϊκά).

Σας παρέχουμε:

  • Μελέτη των ενεργειακών σας καταναλώσεων και την κατανομή τους.
  • Διαστασιολόγηση του κατάλληλου φωτοβολταΐκού συστήματος ανάλογα με τις ανάγκες του χρήστη.
  • Σχεδιασμός της εγκατάστασης στα μέτρα του διαθέσιμου χώρου.
  • Προμήθεια και εγκατάσταση του συστήματος.

** Το προφίλ κατανάλωσης, ο σωστός υπολογισμός της ετεροχρονισμένης και απορροφώμενης ενέργειας, ο τρόπος υπολογισμού του συμψηφισμού, η προκύπτουσα περίσσεια ενέργεια και το μέγεθος του συστήματος, απαιτούν εξειδικευμένες γνώσεις επί του αντικειμένου και η επιλογή του μελετητή – εγκαταστάτη πρέπει να γίνεται με προσοχή. 

ΦΟΡΜΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Ενδιαφέρεστε για τη συγκεκριμένη υπηρεσία; Συμπληρώστε τη φόρμα και θα σας ενημερώσουμε άμεσα.

Αποκτήστε τον έλεγχο της ενέργειας που καταναλώνετε, μειώνοντας δραστικά τον λογαριασμό του ηλεκτρικού ρεύματος και «κλειδώνοντας» στην ουσία την τιμή της κιλοβατώρας για τα επόμενα 25 χρόνια.

 

PHOTO GALLERY