Ναυαρίνου 34, Γλυφάδα 16561
210 9637395

Διασυνδεδεμένα Συστήματα

Πώληση της παραγόμενης ενέργειας στο δίκτυο μέσω δημοπρατικής διαδικασίας.

ΔΙΑΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

Τα διασυνδεδεμένα φωτοβολταΐκά συστήματα παράγουν ενέργεια και την δοχετεύουν στο δίκτυο έναντι προκαθρισμένης τιμής FIT.  Τα τελευταία χρόνια η τιμή πώλησης της παραγόμενης ενέργειας στο δίκτυα μειώνεται σταδιακά βάσει του πίνακα που θα βρείτε στο PDF παρακάτω, και δεν παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον συγκρινόμενο με τον ενεργειακό συμψηφισμό, εκτός εαν πρόκειται για κατοικία χημηλών καταναλώσεων.  Για παράδειγμα, τον Αύγουστο του 2017 η τιμή πώλησης της κιλοβατώρας στο δίκτυο είναι 0,10 ευρώ.

Τα διασυνδεδεμένα συστήματα πλεόν αφορούν επενδύσεις μεγάλης κλίμακας όπου η παραγόμενη ενέργεια πωλείται στο δίκτυο μέσω δημοπρασίας.

Απόσπασμα από την εφημερίδα τηε κυβερνήσεως Αρ. Φύλλου 1103/2 Μαΐου 2013

«Η Σύμβαση Συμψηφισμού για φωτοβολταΐκό σύστημα συνάπτεται μεταξύ κυρίου του φωτοβολταΐκού και ΔΕΗ Α.Ε. ή άλλου προμηθευτή που ηλεκτροδοτεί τις καταναλώσεις του στο κτίριο όπου εγκαθίσταται το φωτοβολταΐκό σύστημα, για είκοσι πέντε (25) έτη, με έναρξη ισχύος την ημερομηνία ενεργοποίησης της σύνδεσης του φωτοβολταΐκού συστήματος. Η εν λόγω σύμβαση συνομολογείται με σταθερή τιμή αναφοράς που αντιστοιχεί στο μήνα και το έτος του πίνακα και αντιστοιχεί στην τιμή που ισχύει κατά την ημερομηνία ενεργοποίησης της σύνδεσης του φωτοβολταΐκού σταθμού».

 

ΦΟΡΜΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Ενδιαφέρεστε για τη συγκεκριμένη υπηρεσία; Συμπληρώστε τη φόρμα και θα σας ενημερώσουμε άμεσα.

Δείτε τον πίνακα με τις τιμές της παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταικό στο PDF παρακάτω.

PHOTO GALLERY