Ξάνθου 5, Ελληνικό 16777
210 9637395

Newsroom - Φωτοβολταΐκά - Ενεργειακός Συμψηφισμός (Net Metering)

awesome_vector_6
Φωτοβολταΐκά – Ενεργειακός Συμψηφισμός (Net Metering)

Απογοητευτικά είναι τα πανελλαδικά στοιχεία σχετικά με τις συνδέσεις για ενεργειακό συμψηφισμό, με  μόλις 135 συνδέσεις να έχουν υλοποιηθεί το δεύτερο εξάμηνο του 2017.  Μια σειρά από παράγοντες όπως η κρίση, η ελλιπής κατανόηση και ο τρόπος συμψηφισμού, είναι μερικοί από τους λόγους που δεν προχωράει αυτή η τόσο σημαντική για την χώρα διαδικασία.  Να σημειωθεί ότι μια μέση κατανάλωση 6.000 KWh/έτος απαιτεί ένα φωτοβολταΐκό περίπου 4 KW, η δαπάνη του οποίου αποσβήνεται σε 7-7,5 έτη.

Για όσους δεν γνωρίζουν τι είναι ο ενεργειακός συμψηφισμός (net metering) παραπέμπουμε στη ανάλογη σελίδα μας.

Τι πρέπει να γίνει;   Προφανώς να εξορθολογηθεί ο τρόπος συμψηφισμού, όπως ο υπολογισμός των ΥΚΩ στη απορροφώμενη ενέργεια και όχι στην καταναλισκόμενη στη παρούσα φάση και η επέκταση του εικονικού συμψηφισμού και στους ιδιώτες.  Αυτά για αρχή, διότι για να δουλέψει το σύστημα σωστά θα χρειαστεί να εφαρμοστεί καθαρός συμψηφισμός, δηλαδή καθαρή αφαίρεση της παραγόμενης από το σύνολο της κατανάλωσης.  Όλα αυτά, σε συνδυασμό με την επερχόμενη άνοδο των τιμών ηλεκτρικής ενέργειας θα δώσει την απαραίτητη ώθηση στον χώρο.

Δεκέμβριος 2017