Ναυαρίνου 34, Γλυφάδα 16561
210 9637395

Η Εταιρία

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ - ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΩΝ

Η ΕΤΑΙΡΙΑ

Enefsys ενεργειακή τεχνική
Η enefsys σχεδιάζει και υλοποιεί έργα ενεργειακής αναβάθμισης στον κτιριακό τομέα, σχεδιάζει, υλοποιεί και παρακολουθεί έργα παραγωγής ενέργειας με φωτοβολταικά, λειτουργεί ως ενεργειακός σύμβουλος, και κατασκευάζει κτίρια χαμηλής ενεργειακής κατανάλωσης (ΝΖΕΒ).

Διασφαλισμένη Ποιότητα
Η εταιρία έχει εγκαταστήσει και εφαρμόζει Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας κατά DIN EN ISO 9001 και έχει πιστοποιηθεί από την DQS Hellas.

ΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

Στον τομέα της Ενεργειακής Αναβάθμισης και Διαχείρισης, η εταιρία παρέχει ολοκληρωμένες λύσεις για υφιστάμενα ιδιωτικά και επαγγελματικά κτίρια, Κατοικίες, Ξενοδοχεία, Κτίρια Γραφείων, Ιατρικά Κέντρα, Σχολεία, Βιοτεχνίες & Βιομηχανίες καθώς και για την κατασκευή νέων κτιρίων με γνώμονα την ενεργειακή επάρκεια και την εξοικονόμηση ενέργειας. Τα παραπάνω είναι μια σύνθετη διαδικασία που απαιτεί εξειδικευμένους μηχανικούς, αναλυτές και τεχνικούς του χώρου και περιλαμβάνει την τεχνική μελέτη, την οικονομοτεχνική ανάλυση, την εκπόνηση σχεδίου χρηματοδότησης σε συνεργασία με το πιστωτικό σύστημα, την εγκατάσταση του συστήματος και την διαχείρισή του. Διαρκή σκοπό της εταιρίας αποτελεί η παροχή υπηρεσιών πλήρως προσαρμοσμένων στις ανάγκες του πελάτη, με την υψηλότερη δυνατή ποιότητα και συνέπεια και το χαμηλότερο δυνατό κόστος.

Στον τομέα των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) η εταιρεία παρέχει ολοκληρωμένα επενδυτικά σχέδια για μικρά και μεγάλα έργα με εξειδίκευση στην τεχνολογία των φωτοβολταϊκών, ενός πολλά υποσχόμενου κλάδου στην αξιοποίηση της ηλιακής τεχνολογίας για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας διότι,

• Έχει χαμηλό λειτουργικό κόστος που δεν επηρεάζεται από τις διακυμάνσεις της διεθνούς οικονομίας και ειδικότερα των τιμών των συμβατικών καυσίμων.
• Προσφέρει στους καταναλωτές την δυνατότητα «προ-αγοράς» ηλεκτρικής ενέργειας σε πολύ χαμηλές τιμές για πολλά χρόνια.
• Συμβάλει στην μείωση της εξάρτησης από συμβατικούς μη ανανεώσιμους ενεργειακούς πόρους.
• Συνεισφέρει στην ενίσχυση της ενεργειακής ανεξαρτησίας.
• Συμβάλει στην άμβλυνση του φαινομένου του θερμοκηπίου.

Στον Κατασκευαστικό τομέα η εταιρία διαθέτει την τεχνογνωσία σχεδιασμού και κατασκευής κτιριών χαμηλής ενεργειακής κατανάλωσης.  Δραστηριοποιείται στην κατασκευή κτιρίων στην Ελλάδα και στο εξωτερικό έχοντας την οικονομική και διαχειριστική ευθύνη του έργου (investor/developer), αλλά και ως διαχειριστής έργου για τρίτους (project management), ασκώντας την οικονομική και τεχνική επίβλεψη του έργου.  Ο κτιριακός τομέας είναι υπεύθυνος για το 40% της κατανάλωσης ενέργειας, αλλά στην Ελλάδα μετά από δεκαετίες κακών κατασκευαστικών πρακτικών, έχουμε ένα τεράστιο απόθεμα κατοικιών κατασκευασμένες λάθος, με κακή επιλογή υλικών, πλημελώς ή καθόλου μονωμένες, ενεργοβόρες και ακριβές στην συντήρηση τους. Η Enefsys σχεδιάζει και κατασκευάζει κατοικίες σχεδόν μηδενικής κατανάλωσης (NZEB), αλλά αναλαμβάνει και την ανακαίνιση παλαιών κατοικιών με γνώμονα την αισθητική και λειτουργική αναβάθμιση. Τα τελευταία χρόνια σημαντικό μέρος της κατασκευαστικής δραστηριότητας είναι η ανακαίνιση κατοικιών και εμπορικών κτιρίων αναλαμβάνοντας την έκδοση των απαραίτητων αδειών, τον σχεδιασμό, την ανακατασκευή και την αισθητική αναβάθμιση του κτιρίου.  Η  εταιρία επίσης προσφέρει όλες τις υπηρεσίες μηχανικού.