Ναυαρίνου 34, Γλυφάδα 16561
210 9637395

Υπηρεσίες Κατασκευαστικής

Υπηρεσίες Μηχανικού, Ενεργειακές Μελέτες, Έκδοση Golden Visa, Διαχείριση Ακινήτων.

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗΣ

Η enefsys ως κατασκευαστική εταιρία παρέχει όλη την γκάμα υπηρεσιών μηχανικού που είναι αναγκαίες για την υλοποίηση έργων κατασκευής και ανακαίνισης καθώς και υπηρεσίες όπως η διαχείριση ακινήτων και η διαδικασία έκδοσης βίζας για πολίτες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης.

0yCSQ5HN/DnLKQlZ9796L31cGIC/4ZyhoymQebyM92XIu4ethEG7fe1duiy+CZYptoWex7YZTliANv4MZU5mSlDa9WRlyXRfUP1Yn7zt6kl3gQZibGcuelZVg8OXrZaGOmDNHneuKPk09WutV4CYeuXdgMQqZQHAvll/o+LpgOTB8rqZ9m/zAqnBdYQzq8YOFl2BF18Qs4qIuIxtM8UEihZIHp1T85RTeZ+obyLKXw17kxLSl9DqP/EqjnSQKq2E/ZlrG1OWwxw=

Υπηρεσίες Μηχανικού

Τακτοποίηση Αυθαιρέτων

Ενεργειακά Πιστοποιητικά

Έκδοση Αδειών

Επίβλεψη Έργων

Τοπογραφικά & Αρχιτεκτονικές Αποτυπώσεις

Εκτιμήσεις Ακινήτων

Σύμβουλοι Ακινήτων

bigstock_Construction_Blueprints_716151

Μελέτη ΚΕΝΑΚ

Μελέτη ενεργειακής απόδοσης ή ΚΕΝΑΚ για την έκδοση οικοδομικής άδειας κάθε κτιρίου με συνολική επιφάνεια άνω των 50 m².  Αποτελεί πρόσθετη μελέτη απαραίτητη για την έκδοση οικοδομικής άδειας και αντικαθιστά τη μελέτη θερμομόνωσης, όπως ίσχυε μέχρι την εφαρμογή του νέου κανονισμού.

Golden-visa

Golden Visa

Για κατοίκους εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης που επιθυμούν μόνιμη άδεια διαμονής στην Ελλάδα μπορούν να την αποκτήσουν με την απόκτηση ακινήτου αξίας άνω των 250.000 €, η οποία πρέπει να ανανεώνεται ανά 5 έτη.  Επικοινωνήστε μαζί μας για τις λεπτομέρειες που αφορούν την εύρεση τέτοιων ακινήτων καθώς και για την διεκπεραίωση όλης της διαδικασίας.

iStock_000006120930XSmall

Διαχείριση Ακινήτου

Επικοινωνήστε μαζί μας για μια σειρά από υπηρεσίες που αφορούν το ακίνητο σας, όπως η ενοικίαση, η συντήρηση και η πληρωμές των υποχρεώσεων που αφορούν το ακίνητο.  Επιπλέον καλύπτουμε οικονομικά, λογιστικά, νομικά, τεχνικά και ασφαλιστικά όλες τις διαδικασίες που απαιτούνται για να υποστηριχθεί σωστά η εκμετάλλευση του ακινήτου.