Ξάνθου 5, Ελληνικό 16777
210 9637395

Newsroom

awesome_vector_6
Φωτοβολταΐκά – Ενεργειακός Συμψηφισμός (Net Metering)

Απογοητευτικά είναι τα πανελλαδικά στοιχεία σχετικά με τις συνδέσεις για ενεργειακό συμψηφισμό, με μόλις 135 συνδέσεις να έχουν υλοποιηθεί το δεύτερο εξάμηνο του 2017. Μια σειρά από παράγοντες όπως η κρίση, η ελλιπής κατανόηση και ο τρόπος συμψηφισμού, είναι μερικοί από τους λόγους που δεν προχωράει αυτή η τόσο σημαντική για την χώρα διαδικασία.