Ξάνθου 5, Ελληνικό 16777
210 9637395

ΕΠΙΓΕΙΟ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟ(net metering) ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ

ΦΒ ΣΥΣΤΗΜΑ NET METERING 11,52 KWp ΕΠΙ ΕΔΑΦΟΥΣ

Φωτοβολταϊκή γεννήτρια επί εδάφους αποτελείται από 32 κρυσταλλικά πλαίσια LGNeOnR 365 συνολικής ισχύος 11,52 KWp συνδεδεμένα στο δίκτυο με την μέθοδο του ενεργειακού συμψηφισμού (net metering).  Λόγω του σαθρού εδάφους που δεν ευνοεί την αγκύρωση /κοχλίωση των Φ/Β στοιχείων δημιουργήθηκε ειδικό σύστημα χωροδικτύωσης από γαλβανισμένη κοιλοδοκό επάνω στην οποία εδράζονται οι βάσεις αλουμινίου.  Ο αντιστροφέας που χρησιμοποιήθηκε είναι τριφασικός ισχύος 12 KW της ΑΒΒ.  Το σύστημα ηλεκτρίστηκε με επιτυχία τον Απρίλιο του 2019.  Η προβλεπόμενη παραγωγή του συστήματος ανέρχεται στις 17.000 KWhrs ετησίως.

Θέση έργου: Ελληνικό Αττικής
Τύπος έργου: Επίγειο
Ισχύς: 11,52  kWp
Ημ/νια ολοκλήρωσης: 24/04/2019
Τύπος φ/β πλαισίων: LG NeON R365 (265Q1C-A5)
Τύπος αντιστροφέων: ΑΒΒ 12,5 KWh (PVI-12,5-TDI – OUTD)
Τύπος βάσεων στήριξης: Δίκτυο Αλουμινίου «ALFA PRESS»
Κλίση πλαισίων/Αζιμούθιο: 15°/0°