Ξάνθου 5, Ελληνικό 16777
210 9637395

ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟ(net metering) ΣΕ ΔΩΜΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ ΣΤΗ ΓΛΥΦΑΔΑ

ΦΒ ΣΥΣΤΗΜΑ NET METERING 29,6 KWp ΕΠΙ ΔΩΜΑΤΟΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ

Τον Απρίλιο του 2020 συνδέθηκε στον δίκτυο ΔΕΔΔΗΕ φωτοβολταΐκή μονάδα ισχύος 29,6 KWp στο δώμα ξενοδοχειακής μονάδας δωδεκάμηνης λειτουργίας στα Νότια προάστια.

Το σύστημα αποτελείται από 80 φωτοβολταΐκά πάνελ υψηλής αποδοτικότητας LG neONR – 370 και τον  μετατροπέα ισχύος ΑΒΒ TRIO 27,6-TL OUTD.  Η στήριξη του συστήματος έγινε στο δώμα σε πέργολα και σε ειδικό χωροδικτύωμα κοιλοδοκών σχεδιασμένα από την enefsys για την μη διάτρηση της μόνωσης του δώματος.  Επιπλέον χρησιμοποιήθηκαν τεγίδες αλουμινίου της ALFA press.   Η φωτοβολταΐκή εγκατάσταση παρακολουθείται μέσω διαδικτύου από την enefsys.

Η παραγωγή του παραπάνω συστήματος αναμένεται να καλύψει περίπου το 20% των ηλεκτρικών καταναλώσεων της ξενοδοχειακής μονάδας μέσω net metering με σχεδόν 100% ταυτοχρονισμό.

Θέση έργου: Γλυφάδα αττικής
Τύπος έργου: Επί δώματος
Ισχύς: 29,60  kWp
Ημ/νια ολοκλήρωσης:  4/2020
Τύπος φ/β πλαισίων: LG 370 Q1CA5 NeonR
Τύπος αντιστροφέων: ABB-PVI-27,6-TL-OUTD-S2X-INT 400
Τύπος βάσεων στήριξης: Δίκτυο Αλουμινίου «ALFA PRESS»
Κλίση πλαισίων/Αζιμούθιο: 15°/0°