Ναυαρίνου 34, Γλυφάδα 16561
210 9637395

Αγροτικό Φωτοβολταΐκό ισχύος 100 KWp

Η προβλεπόμενη παραγωγή του συστήματος ανέρχεται στις 150.000 KWhrs ετησίως, αυξημένη λόγω της αραιής χωροθέτησης που επέτρεψε το μεγάλο εμβαδόν του αγροτεμαχίου και ο νότιος προσανατολισμός του συστήματος.

ΔΙΑΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΟ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟ ΠΑΡΚΟ ΣΤΗΝ ΑΡΤΑ 100 KWp

Το έργο αφορά σε αγροτικό πάρκο στην περιοχή Γλυκόριζου Άρτας. Πρόκειται για αγροτεμάχιο ΒορειοΔυτικού – ΝοτιοΑνατολικού προσανατολισμού, συνολικού εμβαδού 9.689 τμ., εκ των οποίων αξιοποιήθηκαν και περιφράχθηκαν 4.724 τμ.

Το εγκατεστημένο φωτοβολταϊκό σύστημα συνολικής ισχύος 100,00 KWp, αποτελούμενο από 400 πλαίσια ισχύος 250 W της εταιρείας Conergy (PE 250P), χωροθετήθηκε σε τέσσερεις σειρές σε διάταξη 2 portrait, σε 2 σειρές των 86 και 2 των 114 πλαισίων, σε κλίση 30⁰ και μηδενική απόκλιση από τον Νότο (Αζιμούθιο = 0⁰).

Οι αντιστροφείς που χρησιμοποιήθηκαν είναι της εταιρείας PowerOne (2 τεμάχια Trio 20.0 KWκαι 2 τεμάχια Trio 27.6KW).

Οι βάσεις στήριξης του συστήματος είναι της εταιρείας Rama.

Το έργο συνδέθηκε στο δίκτυο της ΔΕΗ στις 22/03/2013. Η προβλεπόμενη παραγωγή του συστήματος ανέρχεται στις 150.000 KWhrs ετησίως, αυξημένη λόγω της αραιής χωροθέτησης που επέτρεψε το μεγάλο εμβαδόν του αγροτεμαχίου και ο νότιος προσανατολισμός του συστήματος.

Θέση έργου: Γλυκόριζο Άρτας
Τύπος έργου: Πάρκο, Αγροτικό
Ισχύς: 100,00 kWp
Ημ/νια ολοκλήρωσης: 22/03/2013
Τύπος φ/β πλαισίων: Conergy, PE 250 P
Τύπος αντιστροφέων: Power One, Trio 20.0 KW και Trio 27.6 KW
Τύπος βάσεων στήριξης: Rama
Κλίση πλαισίων/Αζιμούθιο: 30°/0°