Ναυαρίνου 34, Γλυφάδα 16561
210 9637395

Οικιακή στέγη στα Ιωάννινα

Δίρριχτη στέγη στα Ιωάννινα δύο κατευθύνσεων Νότιου – Βόρειου προσανατολισμού κατά την πρώτη και Δυτικού – Ανατολικού κατά την δεύτερη, συνολικού εμβαδού 206,00 τμ και κλίσης 22⁰.

ΟΙΚΙΑΚΗ ΣΤΕΓΗ ΣΤΑ ΙΩΑΝΝΙΝΑ

Το έργο αφορά σε οικιακή στέγη στην περιοχή της Ανατολής Ιωαννίνων. Πρόκειται για δίρριχτη στέγη δύο κατευθύνσεων Νότιου – Βόρειου προσανατολισμού κατά την πρώτη και Δυτικού – Ανατολικού κατά την δεύτερη, συνολικού εμβαδού 206,00 τμ και κλίσης 22⁰.

Το εγκατεστημένο φωτοβολταϊκό σύστημα συνολικής ισχύος 9,60 KWp, αποτελούμενο από 40 πλαίσια ισχύος 240 W της εταιρείας Conery (PowerPlus 240P), μοιράστηκε σε 2 τμήματα ως εξής:

  • 19 πλαίσια τοποθετήθηκαν στο δυτικό τμήμα της στέγης, σε 2 σειρές και διάταξη portrait, και
  • 21 πλαίσια τοποθετήθηκαν στο νότιο τμήμα της στέγης, σε 3 σειρές και διάταξη portrait επίσης.

Ο αντιστροφέας που χρησιμοποιήθηκε είναι της εταιρείας POWERONE (PVI – 10.0 – OUTD – FS).

Οι βάσεις στήριξης του συστήματος είναι της εταιρείας AlfaPress. Συγκεκριμένα χρησιμοποιήθηκαν τα ρυθμιζόμενα άγκιστρα, τα οποία στερεώνονται στις τεγίδες της στέγης και επιτρέπουν την επανατοποθέτηση των κεραμιδιών, παρόλο που στην συγκεκριμένη περίπτωση παρουσιάστηκε έντονη δυσκολία στην προσωρινή απομάκρυνση των κεραμιδιών λόγω της πολυκαιρίας.

Το έργο ολοκληρώθηκε στις 20/07/2012. Η προβλεπόμενη παραγωγή του συστήματος ανέρχεται στις 11.914 KWhrs ετησίως.

Θέση έργου: Ανατολή Ιωαννίνων
Τύπος έργου: Στέγη, Οικιακή
Ισχύς: 9,60 kWp
Ημ/νια ολοκλήρωσης: 20/07/2012
Τύπος φ/β πλαισίων: Conergy, Power Plus 240 P
Τύπος αντιστροφέων: Power One, PVI – 10.0 – OUTD – FS
Τύπος βάσεων στήριξης: Alfa Press
Κλίση πλαισίων/Αζιμούθιο: 22°/+16° και +106°