Ναυαρίνου 34, Γλυφάδα 16561
210 9637395

Ενεργειακός Σύμβουλος

Εξοικονόμηση ενέργειας - Η φθηνότερη μορφή ενέργειας στη χώρα.
Άμεσα εκμεταλλεύσιμη.

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Ειδικές αναλύσεις της ΕΕ αναφέρουν ότι το «καύσιμο» της επόμενης δεκαετίας είναι η ενεργειακή εξοικονόμηση.  Η Ελλάδα διαθέτει ένα τεράστιο τέτοιο κοίτασμα.

Η enefsys ως Ενεργειακός Σύμβουλος Επιχειρήσεων ερευνά τρόπους με τους οποίους μπορεί να βελτιωθεί η κερδοφορία, η μετοχική αξία, η αποδοτικότητα και η ανταγωνιστική θέση της επιχείρησης, μέσω της βελτίωσης του ενεργειακού αποτυπώματος της.  Εντοπίζει προβλήματα προτείνει λύσεις, τόσο σε στρατηγικό όσο και σε επιχειρησιακό επίπεδο.   Συντάσσουμε οικονομοτεχνικά στηριγμένες λύσεις βραχυπρόθεσμης και μεσοπρόθεσμης εφαρμογής αναζητώντας τα κατάλληλα χρηματοοικονομικά σχήματα για την υλοποίηση τους.

Στις ενεργειακές υπηρεσίες περιλαμβάνονται:

  • Energy/Facility Management. Αφορά την εκτενή ενεργειακή επιθεώρηση και τον έλεγχο / βελτίωση της απόδοσης μέσω αντικατάστασης ή ρύθμισης των συνθηκών λειτουργίας του ενεργειακού εξοπλισμού : λέβητες, συστήματα ψύξης θέρμανσης και συστήματα φωτισμού (κατά EN16001).
  • Συστηματική συντήρηση των Η/Μ και παρακολούθηση καταναλώσεων (monitoring).
  • Ανάλυση Ενεργειακών Καταναλώσεων. Ενδελεχής ανάλυση καταναλώσεων ικανής χρονικής περιόδου και δημιουργία προφίλ κατανάλωσης, ανάλυση συμφωνημένης ισχύος και συνημίτονου φ.  Ανάλυση συμβολαίου και επιλογή παρόχου.
  • Δράσεις κατάρτισης και εκπαίδευσης των τελικών χρηστών σε θέματα ορθολογικής χρήσης της ενέργειας και ενεργειακής διαχείρισης και παροχή συμβουλών για μέτρα βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης.
  • Εκτενής ενεργειακή επιθεώρηση και έλεγχος.

ΦΟΡΜΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Ενδιαφέρεστε για τη συγκεκριμένη υπηρεσία; Συμπληρώστε τη φόρμα και θα σας ενημερώσουμε άμεσα.

Συμβουλευτείτε μας για τις δυνατότητες σας να υλοποιήσετε τα έργα ενεργειακής αναβάθμισης και εξοικονόμησης χωρίς την εκταμίευση ιδίων κεφαλαίων, με την μέθοδο ΣΕΑ (Σύμβαση Ενεργειακής Απόδοσης).

PHOTO GALLERY