Ναυαρίνου 34, Γλυφάδα 16561
210 9637395

ESCO - ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Χρηματοδοτικό Εργαλείο Υλοποίησης Έργων Ενεργειακής Αναβάθμισης

ESCO

ESCO – ΤΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Οι Εταιρίες Ενεργειακών Υπηρεσιών (ΕΕΥ) ή Energy Service Companies (ESCO) σχεδιάζουν, υλοποιούν και συντηρούν έργα ενεργειακής αναβάθμισης και εγγυώνται τo αποτέλεσμα (οικονομικό όφελος).  Συντάσσουν και υπογράφουν την Σύμβαση Ενεργειακής Απόδοσης (ΣΕΑ), η οποία χρησιμοποιείται ως εργαλείο χρηματοδότησης ενεργειακών έργων και είναι συνήθως τριγωνικής διάταξης (εργοδότης-εταιρία ενεργειακών υπηρεσιών-τράπεζα).

Το κόστος υλοποίησης του έργου αναλαμβάνει συνήθως το χρηματοπιστωτικό ίδρυμα έναντι μέρους ή του συνόλου του οφέλους που προκύπτει από την ενεργειακή αναβάθμιση για μια σειρά ετών.  Μετά το πέρας της σύμβασης (ΣΕΑ) το έργο παραδίδεται στον εργοδότη.  Η εταιρία ESCO σχεδιάζει, υλοποιεί και συντηρεί το έργο,  εγγυάται το οικονομικό του αποτέλεσμα- όφελος και την ορθή λειτουργία των συστημάτων προς εξασφάλιση του χρηματοδότη.

Οι ESCO/ΕΕΥ μπορεί επίσης να απαρτίζονται από ενώσεις νομικών ή φυσικών προσώπων οι οποίες παρέχουν υπηρεσίες ενεργειακής βελτίωσης σε επιχειρήσεις αναλαμβάνοντας τον χρηματοοικονομικό κίνδυνο με οικονομικό αντάλλαγμα το οποίο βασίζεται στην επίτευξη των στόχων.

ΣΤΑΔΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

  • Εκπόνηση προκαταρκτικής μελέτης σκοπιμότητας του έργου όπου τίθενται οι στόχοι.
  • Υπογραφή προσυμφώνου βάσει του οποίου ανατίθεται στην εταιρία ESCO η εκπόνηση της οριστικής μελέτης.
  • Παραλαβή οριστικής μελέτης από τον πελάτη.
  • Υπογραφή Συμφωνητικού Εγγυημένης Απόδοσης (ΣΕΑ) στην οποία περιγράφονται οι όροι αποπληρωμής του έργου, οι εγγυημένες αποδόσεις του έργου και η αμοιβή της ΕΕΥ.
  • Υλοποίηση του έργου
  • Λειτουργία του έργου και αποπληρωμή του βάσει της ΣΕΑ.
  • Μετά την ολοκλήρωση των όρων ΣΕΑ η ΕΕΥ αποχωρεί από το έργο και το σύνολο των ωφελειών περνάει στον ιδιοκτήτη του έργου

ΦΟΡΜΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Ενδιαφέρεστε για τη συγκεκριμένη υπηρεσία; Συμπληρώστε τη φόρμα και θα σας ενημερώσουμε άμεσα.

Προσφέρουμε μια ευρεία γκάμα ενεργειακών λύσεων στα μέτρα σας με εγγυημένες αποδόσεις.  Η enefsys μπορεί να συμμετάσχει στο έργο ή να το χρηματοδοτήσει στο σύνολο του.  Σε κάθε περίπτωση η αποπληρωμή γίνεται μέσα από το οφέλη της ενεργειακής αναβάθμισης.  Δείτε παρακάτω ένα παράδειγμα εφαρμογής των υπηρεσιών ESCO.

 

PHOTO GALLERY