Ξάνθου 5, Ελληνικό 16777
210 9637395

Ενεργειακές Υπηρεσίες

Ενεργειακές υπηρεσίες και υπηρεσίες μηχανικού

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Παροχή ολοκληρωμένων ενεργειακών υπηρεσιών και λύσεων.  Αφορούν μεταξύ άλλων μελέτες ενεργειακής διαχείρισης, ενεργειακές επιθεωρήσεις, έκδοση ενεργειακών πιστοποιητικών για τα ακίνητα, παρεμβάσεις για την εξοικονόμηση ενέργειας και παροχή ολοκληρωμένων συμβουλών στον τομέα αυτό.

bigstock_New_House_Construction_With_En_6489044

Πρόγραμμα Εξοικονομώ

Το πρόγραμμα αφορά την επιχορήγηση κεφαλαίου σε συνδυασμό με την χορήγηση άτοκων δανείων, με στόχο την μείωση των ενεργειακών αναγκών κατοικιών.  Η enefsys αναλαμβάνει όλες τις διαδικασίες υπαγωγής στο πρόγραμμα και την εκτέλεση των εργασιών. Δείτε τα κριτήρια και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

ενεργ-πιστοπ-370x260

Ενεργειακά Πιστοποιητικά

Εκδίδουμε άμεσα όλους τους τύπους πιστοποιητικών για όλα τα κτίρια.  Το πιστοποιητικό διαρκεί 10 έτη και συνοδεύει κάθε πράξη μίσθωσης ή πώλησης ενός ακινήτου.

 

 

 

 

 

01-Main-kataskeuastiki

Τακτοποίηση Αυθαιρέτου

Απαραίτητη προϋπόθεση για κάθε μεταβίβαση, είναι η έκδοση Βεβαίωσης Μηχανικού περί μη ύπαρξης αυθαιρεσιών.  Συμψηφισμός προστίμου αυθαιρέτου. Επικοινωνήστε άμεσα μαζί μας για αυτοψία του χώρου σας, υπολογισμού του προστίμου και γρήγορη διεκπεραίωση.

03-Idiwtes_in-image02

Ενεργειακός Σύμβουλος

Η enefsys εξειδικεύεται σε δράσεις κατάρτισης και εκπαίδευσης των τελικών χρηστών σε θέματα ορθολογικής χρήσης της ενέργειας και ενεργειακής διαχείρισης, παρέχει συμβουλές για μέτρα βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης, διενεργεί ενεργειακές επιθεωρήσεις, παρεμβαίνει σε θέματα φωτισμού και ρύθμισης ενεργειακού εξοπλισμού.