Ναυαρίνου 34, Γλυφάδα 16561
210 9637395

Αυτοπαραγωγή - Net Metering

Ενεργειακός συμψηφισμός - παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και κατανάλωση χωρίς αποκοπή από το δίκτυο.

ΑΥΤΟΠΑΡΑΓΩΓΗ – NET METERING

Τι είναι η αυτοπαραγωγή (net metering)

Αυτοπαραγωγή ενεργειακός συμψηφισμός ή net metering είναι η δυνατότητα, η ηλεκτρική ενέργεια η οποία παράγεται από ένα φωτοβολταΐκό σύστημα να ιδιοκαταναλώνεται, και ο καταναλωτής να χρεώνεται μόνο για την ενέργεια που απορροφά από το δίκτυο.  Ο συμψηφισμός δηλαδή της παραγόμενης με την καταναλισκόμενη ενέργεια ονομάζεται ενεργειακός συμψηφισμός ή net metering.

Πως λειτουργεί ο ενεργειακός συμψηφισμός

Δυο αμφίδρομοι μετρητές καταγράφουν την κατανάλωση και την παραγωγή.  Η παραγόμενη ενέργεια καταναλώνεται επί τόπου και όταν η παραγωγή υπολείπεται της κατανάλωσης, η υπολειπόμενη ενέργεια απορροφάται από το δίκτυο και χρεώνεται στον καταναλωτή.  Όταν η παραγωγή είναι μεγαλύτερη της κατανάλωσης, η πλεονάζουσα ενέργεια αντί να αποθηκεύεται σε ακριβές μπαταρίες, καταγράφεται και διοχετεύεται στο δίκτυο για να χρησιμοποιηθεί όταν η παραγωγή υπολείπεται της κατανάλωσης. Η παραπάνω διαδικασία, δηλαδή ο καταλογισμός πιστωτικών και χρεωστικών κιλοβατωρών, γίνεται ανά κύκλο καταμέτρησης, οι πλεονάζουσες κιλοβατώρες μεταφέρονται από τον ένα κύκλο καταμέτρησης στον επόμενο και ισχύει για τρια έτη.  Μετά την πάροδο της τριετίας γίνεται η εκκαθάριση (ισοζύγιο εισερχόμενης και εξερχόμενης ενέργειας) και εάν υπάρχει πλεόνασμα, αυτό χάνεται για τον παραγωγό.

Για αποθήκευση ενέργειας σε συνδυασμό με net metering πατήστε εδω

Σας παρέχουμε:

  • Μελέτη των ενεργειακών σας καταναλώσεων και την κατανομή τους.
  • Διαστασιολόγηση του κατάλληλου φωτοβολταΐκού συστήματος ανάλογα με τις ανάγκες του χρήστη.
  • Σχεδιασμός της εγκατάστασης στα μέτρα του διαθέσιμου χώρου.
  • Προμήθεια και εγκατάσταση του συστήματος.

** Το προφίλ κατανάλωσης, ο σωστός υπολογισμός της ετεροχρονισμένης και απορροφώμενης ενέργειας, ο τρόπος υπολογισμού του συμψηφισμού, η προκύπτουσα περίσσεια ενέργεια και το μέγεθος του συστήματος, απαιτούν εξειδικευμένες γνώσεις επί του αντικειμένου και η επιλογή του μελετητή – εγκαταστάτη πρέπει να γίνεται με προσοχή. 

ΦΟΡΜΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Ενδιαφέρεστε για τη συγκεκριμένη υπηρεσία; Συμπληρώστε τη φόρμα και θα σας ενημερώσουμε άμεσα.

Αποκτήστε τον έλεγχο της ενέργειας που καταναλώνετε, μειώνοντας δραστικά τον λογαριασμό του ηλεκτρικού ρεύματος και «κλειδώνοντας» στην ουσία την τιμή της κιλοβατώρας για τα επόμενα 25 χρόνια.

 

PHOTO GALLERY